Tanfolyami képzések

A felsorolásban jellemzőbb képzéstípusainkat olvashatja, képzési kínálatunk a vasútvállalati igények függvényében rugalmasan változik. Kérem, kísérje figyelemmel induló tanfolyamaink jegyzékét.

Vasútszakmai képzések (a 19/2011. NFM rendelet hatálya alapján)

A 19/2011. NFM rendelet (képzési rendelet) hatálya alá tartozó vasútszakmai képzések:

I. Országos jelentőségű vasútvonalak, térségi és saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, különleges kötöttpálya-hálózat

Infrastruktúra: MÁV F.2. sz. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások

 • Általános forgalmi
 • Forgalmi szolgálattevő általános forgalmi
 • Önállósító forgalmi
 • Forgalmi szolgálattevő önállósító forgalmi
 • Vonat fel- és átvevő
 • Vonali tolatásvezető
 • Tolatásvezető
 • Kocsirendező
 • Vontatási telepi rendező
 • Váltókezelő
 • Térközőr
 • Jelzőőr
 • Biztosítóberendezési forgalmi
 • Erősáramú forgalmi
 • Egyszerűsített forgalmi alapképzés (pálya szakszolgálat)
 • Egyszerűsített forgalmi alapképzés (biztosítóberendezési szakszolgálat)
 • Egyszerűsített forgalmi alapképzés (erősáramú szakszolgálat)
 • Egyszerűsített forgalmi alapképzés (távközlő szakszolgálat)
 • Vasúti munkavezető
 • Vezető jegyvizsgáló
 • Jegyvizsgáló
 • Kocsivizsgáló
 • Egyszerűsített forgalmi alapképzés (személyszállítási szolgáltatás)
 • Egyszerűsített forgalmi alapképzés (árufuvarozási szolgáltatás)
 • Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás)
 • Mozdonyfelvigyázó
 • Különleges kötöttpálya-hálózaton vonatkísérő, Gyermekvasúti vonatkísérő
 • Villamos fűtési lakatos
 • Egyszerűsített forgalmi tolatásvezető

Infrastruktúra: Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás a Balatonfenyves Gazdasági Vasút részére utasítás és kapcsolódó szabályozások)

 • Általános forgalmi
 • Egyszerűsített forgalmi (pálya szakszolgálat)
 • Vasúti munkavezető

II.1. Elővárosi vasúti pályahálózat

Infrastruktúra: BKV Zrt. HÉV F.2. sz. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások

 • Egyszerűsített forgalmi alapképzés (pálya szakszolgálat)

II.2. Helyi és városi vasúti pályahálózat

Infrastruktúra: F.1.-F.2. számú Jelzési és Forgalmi utasítás a közúti vasutak számára utasítás és kapcsolódó szabályozások

 • Forgalmi diszpécser
 • Egyszerűsített forgalmi alapképzés (TEB szakszolgálat)
 • Egyszerűsített forgalmi alapképzés (pálya szakszolgálat)
 • Vasúti munkavezető

III. Mozgólépcső (mozgójárda), tolópad és fordítókorong

 • Tolópad-vezető
 • Fordítókorong-kezelő
 • Fordítókorong, tolópad vezető

IV. Vasútszakmai oktatók képzése

 • Vasútszakmai oktató: gyakorlati oktató

Vasúti járművezető alapképzések

I. Általános szakmai ismeretek modul

 • Országos jelentőségű vasútvonalakra érvényes általános szakmai ismeretek.
 • Térségi, elővárosi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, különleges kötöttpálya-hálózatra érvényes általános szakmai ismeretek.
 • Helyi városi vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek.
 • Térségi, elővárosi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, különleges kötöttpálya-hálózatra érvényes általános szakmai ismeretek.

II. Vasúti jármű ismereti modulok
II.1. Kategória modulok

 • Normál, széles és keskeny nyomtávolságú gőzmozdony, gőzakkumulátoros-mozdony
 • Normál, széles és keskeny nyomtávolságú villamosmozdony (Váltakozó feszültségű, több áram-nemű)
 • Villamos meghajtású közúti vasúti jármű
 • Normál, széles és keskeny nyomtávolságú dízelmozdony
 • Normál, széles és keskeny nyomtávolságú karbantartó, építő vasúti jármű, vágánygépkocsi, saját géperőjű vasúti munkagép
 • Normál, széles és keskeny nyomtávolságú közúti-vasúti kétéltű jármű
 • Keskeny nyomtávolságú dízelmozdony

II.2. Típusismereti modulok

 • Típusismeret (jármű típus megjelöléssel)

III. Vasúti pályahálózati ismereti modulok
III.1. Infrastruktúra modulok

Infrastruktúra: MÁV F.2. sz. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások

 • Országos jelentőségű vasútvonalakon személy és/vagy áruszállítás és tolatás
 • Országos jelentőségű vasútvonalakon munkavégzés, karbantartás, építés és tolatás
 • ETCS országos jelentőségű vasútvonalakon személy-, áruszállítás és tolatás vagy munkavégzés, karbantartás, építés és tolatás
 • Saját célú, térségi és különleges kötöttpálya-hálózaton közlekedés Infrastruktúra: Sajátcélú Vasúti Pályahálózat Szolgálati Utasítása és kapcsolódó szabályozások
 • Saját célú, térségi és különleges kötöttpálya-hálózaton közlekedés Infrastruktúra: Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás a Balatonfenyves Gazdasági Vasút részére utasítás és kapcsolódó szabályozások)
 • Saját célú, térségi és különleges kötöttpálya-hálózaton közlekedés

Infrastruktúra: F.1.-F.2. számú Jelzési és Forgalmi utasítás a közúti vasutak számára utasítás és kapcsolódó szabályozások

 • Helyi, városi pályahálózaton személyszállítás
 • Helyi, városi pályahálózaton nem személyszállítás

III.2. Vonal- és állomásismereti modulok

 • Vonalismeret (vonal, vonalrész megjelöléssel)
 • Állomásismeret (szolgálati hely, tolatási körzet megjelöléssel)

IV. Vezetési gyakorlat modulok (megrendelőnél teljesítve, BGOK dokumentálja)

Vasútszakmai képzések

Személyszállítási vasútszakmai képzések

 • Belföldi fedélzeti személyszállítási vizsgára felkészítő
 • Belföldi JÉ számadó- és személypénztáros
 • Nemzetközi fedélzeti személyszállítási
 • Nemzetközi személypénztáros
 • Mobil emelőlift
 • Vasúti járműbe épített mozgássérült emelő

Pályás vasútszakmai képzések

 • Vasúti pályaépítő felépítményi kismunkagépkezelő
 • Kitérőlakatos
 • Vonalgondozó
 • Figyelőőri vizsgára felkészítő
 • Vasúti munkavezető
 • Hidász munkavezető és hídvizsgáló
 • Dozátorkezelő

Gépész vasútszakmai képzések

 • Vasúti járműves darukezelő
 • Éberségi, egyesített éberségi és EVM-120 típusú vonatbefolyásoló berendezés vizsgáló
 • Elektronikus sebességmérő ismerete, kezelése és a regisztrátumok kiértékelése
 • PZB90-rendszeru I60R vonatbefolyásoló berendezés vizsgáló és javító
 • Vasúti kocsi fűtés-világítás szerelő
 • Villamos előfűtő telep gépkezelő
 • Mozdony és kocsi fékberendezés karbantartó

Távközlő, biztosítóberendezési és erősáramú vasútszakmai képzések

 • Biztosítóberendezés műszerész
 • Mechanikus biztosítóberendezés műszerész
 • D 55 biztosítóberendezés műszerész
 • D 70 biztosítóberendezés műszerész
 • Vasúti útátjáró műszerész
 • Villamos felsővezeték szerelő
 • Felsővezeték szerelő csoportvezető
 • Vasútüzemi kábelszerelő
 • Számítógépes elektronikus biztosítóberendezési műszerész
 • GSM-R kezelői ismeretek vasúti járművezetőknek

Forgalmi vasútszakmai képzések

 • Általános forgalmi kiegészítő
 • Forgalmi szolgálattevő általános forgalmi kiegészítő
 • Vizsgára felkészítő fékpróba végrehajtásához
Felsőfokú (korábban tisztképzőnek nevezett) képzések
 • Felsőfokú biztosítóberendezés mesteri
 • Felsőfokú távközlő mesteri
 • Felsőfokú erősáramú mesteri (felsővezetékes, alállomási, kisfeszültségű)
 • Felsőfokú forgalmi
 • Felsőfokú üzemeltetési-vontatási
 • Felsőfokú járműfenntartási
 • Felsőfokú vasúti személykocsi fenntartási
 • Felsőfokú műszaki vonatelőkészítési
 • Felsőfokú pályaépítési és fenntartási
 • Felsőfokú személyszállítási tisztképző (kereskedelmi)
 • Felsőfokú személyszállítási tisztképző (technológiai)
 • Felsőfokú balesetvizsgálói
 • Felsőfokú vagyonvédelmi
 • Városi közlekedési szolgáltatók forgalmi tisztképző tanfolyama  
Egyéb képzések

Programkövetelmény alapján zajló szakmai képzések

 • Gallyazó-daraboló
 • Fakitermelő

Egyéb szakmai képzések

 • Általános vasútüzemi ismeretek
 • Vasúti alapismeretek
 • Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyam (A-B tűzv. oszt. )
 • Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyam (hegesztő)
 • Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyam (erősáramú berendezések felülvizsg.)
 • Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyam (tűzoltó készülék karbantartó)
 • Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyam (tűzoltó vízforrás fv.)
 • Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyam (éghető gáz)
 • Teherkötöző; (darukötöző)
 • Rakományok rögzítése vasúti járművön
 • SAP modulok
 • DMS
 • Raktározási előadó
 • Raktárkezelő
 • Leltárellenőri
 • VEGA eszköznyilvántartási
 • Elsősegély nyújtó
 • Elsősegély nyújtó ismeretmegújító
 • Munkavédelmi képviselők képzése
 • Munkavédelmi képviselők továbbképzése
 • ADR alapismeretek
 • ADR ismeretmegújító
 • RID alapismeretek
 • Kárhelyparancsnoki alapképzés
 • Minősített hegesztő vizsgára felkészítő (normál, félintenzív, intenzív)
 • Gázhegesztési alapismeretek
 • Bevont elektródás kézi ívhegesztési alapismeretek
 • Kisgép kezelő
 • Akkumulátor kezelő-karbantartó
 • Akkumulátorjavító
 • Mérőeszköz felügyelő
 • Munkaidőbeosztás-készítő
 • Személyzetirányító
 • Belső auditor
 • Pályavasúti kisgép kezelő

Informatikai képzések

 • ACCESS 2003 adatbáziskezelő
 • Alapfokú WINDOWS
 • EXCEL haladó
 • EXCEL középhaladó
 • POWER POINT prezentációkészítés
 • WINDOWS WORD EXCEL 100 órás
 • WORD haladó
 • WORD EXCEL 40 órás

 


Kapcsolat:

Zagyva János
tanfolyami képzés vezető

+3630 855 1146
zagyva.janos [at] bgok.hu

 

Közutas hatósági képzések
 • „D” kategóriás (autóbuszvezető) gépjárművezető
 • GKI autóbuszvezetői valamint teherautóvezetői alap- és továbbképzések

 


Kapcsolat:

Kővári Zita
közúti képzés vezető

+ 3670 984 7950
kovari.zita [at] bgok.hu