Vonali biztosítóberendezések
Baczoni Péter – Besenyei József
2019.

3990 Ft (5% ÁFA-val)
kapcsolat:
jeney.judit [at] bgok.hu (Jeney Judit)

A jegyzet előszava

Image

A vasúti biztosítóberendezések alkalmazásának elsődleges célja a közlekedés biztonságának fokozása, az emberi tévedések okozta baleseti veszélyforrások kizárása és a kezelőszemélyzet munkájának megkönnyítése. A megfelelő szinten karbantartott és üzemeltetett berendezések jelentős mértékben növelik a vasutak teljesítőképességét és elősegítik a vonatforgalom rugalmas lebonyolítását.

Az állomásközök biztosítására a legkülönbözőbb típusú berendezéseket alkalmazzák. Jelenleg a legelterjedtebb a 75 Hz-es szigeteltsínnel üzemelő térközbiztosító berendezés. A vasútvonalak korszerűsítése egyre több vonalon megköveteli az emelt sebességű közlekedés feltételeinek technikai biztosítását, ami az eredeti áramkörök átdolgozását és kiegészítését vonta és vonja maga után. A korszerű, számítógép alapú biztosítóberendezések megjelenése lehetővé tette a hagyományos decentralizált jellegű rendszerek mellett a centralizált rendszerek megjelenését is. A jól bevált, és Magyarországon széles körben elterjedt 75 Hz-es vonatbefolyásolás mellett megjelent az ETCS típusú vonatbefolyásolás, ami előfeltétele az emelt sebességű közlekedés bevezetésének. 

A hagyományos szigeteltsínes vonatérzékelést kezdi felváltani a számítógép alapú tengelyszámlálókkal megvalósított foglaltság érzékelés mind az önműködő sorompóknál, mind a térközbiztosító berendezéseknél. Ezek működése független a pálya ágyazati viszonyaitól és nem igényelnek költséges szigetelő sínkötéseket. 

A vonali biztosítóberendezésekről már több könyv jelent meg az elmúlt évtizedekben. A legutóbbi közel húsz éve. Felhasználva az előttünk ebben a témában publikáló szerzők összegyűjtött és leírt ismeretanyagát, igyekeztünk azt kiegészíteni a korszerű rendszerek rövid, áttekintő bemutatásával. Ugyanakkor a szakmai elődök munkája előtt tisztelegve, megemlítjük a régi, egyes esetekben már használatban nem levő berendezéseket is.

A terjedelmi korlátok miatt természetesen a teljes, minden részletre kiterjedő áramköri és működési ismertetés nem volt lehetséges. Ezt a könyvet elsősorban a szakmával most ismerkedő szakembereknek szántuk, a témával kapcsolatos alapismeretek elsajátításához, de bízunk benne, hogy a biztosítóberendezési területen jártasabbak is találnak benne hasznos információkat.

 


Image
Image
Image
Image

 

Tartalomjegyzék

I. Mechanikus rendszerű vonali berendezések
1.1. Bevezetés
1.2. Térközbiztosító berendezések
1.2.1. Állomástávolságú közlekedés
1.2.2. Vonatjelentő térköz
1.2.3. Siemens-Halske (SH) rendszerű, kézi kezelésű mechanikus térközbiztosító berendezések
1.2.4. Félig önműködő térközbiztosító berendezések
1.2.5. Egyenáramú, önműködő térközbiztosító berendezés
1.2.6. Tengelyszámlálós, ellenmenet- és vonatutolérést kizáró berendezések

II. A Biztosítóberendezések foglaltságérzékelő rendszerei
2.1. Sínáramkörökről általában
2.1.1. Sínáramkörök meghatározása
2.1.2. A sínáramkör feladata, felépítése és elvi működése
2.1.3. Szigeteltsínek csoportosítása és bemutatása különféle szempontok szerint
2.1.3.1. Telepítési feltételek
2.1.3.2. A 13 kHz-es sínáramkör működése 
2.2. Váltakozó áramú sínáramkörök üzeme
2.2.1. A 75 Hz-es sínáramkör beszabályozása
2.2.1.1. Rontósöntös módszer
2.2.1.2. A táblázatos módszer
2.3. A söntfeltételeket befolyásoló üzemi körülmények
2.4. Sínáramkörök földelési rendszere
2.4.1. A kétsínszálas sínáramkörök földelése
2.4.2. Hosszanti átkötések
2.4.3. Vágányok közötti átkötések
2.5. 75 Hz-es ütemezett sínáramkör
2.5.1. A 75 Hz-es sínáramkör elvi felépítése
2.5.1.1. A sínáramkör elemei
2.5.1.2. A sínáramkör gyakorlati felépítése
2.5.1.3. Átemelő-térköz kapcsolása
2.6. Tengelyszámláló berendezések 
2.6.1. Kerékérzékelő
2.6.2. Tengelyszámláló alapba tétel

III. Önműködő – automata – térközbiztosító berendezések
3.1. A 75 Hz-es ütemezett sínáramkörrel működő önműködő térközbiztosító berendezés
3.1.1. Az önműködő térközbiztosító berendezés felépítése
3.1.1.1. A rendszer működési elve
3.1.1.2. Helyi áramkörök 
3.1.1.3. Vonali áramkörök
3.1.1.4. Állomási függőségek 
3.1.1.5. Kényszer-menetirányváltás
3.1.1.5. Az önműködő térközbiztosító berendezés áramellátása
3.2. Centralizált térközök
3.2.1. Centralizált térközi rendszer alrendszerei
3.2.2. Foglaltság érzékelés és vonatbefolyásolás
3.2.3. Kezelések, visszajelentések
3.2.4. A térközrendszer és a sorompók kapcsolata
3.2.5. Kapcsolat a jelfeladáshoz
3.2.6. Szolgáltatások és diagnosztika
3.2.7. A kétféle térközbiztosító berendezés összehasonlítása
3.2.7.1. A semleges menetirány

IV. Szintbeli közút-vasút keresztezések biztosítása
4.1. Teljes csapórudas sorompós útátjáró biztosítás a nyílt vonalon
4.2. Önműködő – vonat által vezérelt – sorompó berendezések a nyílt vonalon
4.2.1. A berendezés működési elve
4.2.2. A berendezés áramkörei
4.2.3. Pontszerű vonatérzékeléssel és menetirányváltással kialakított sorompóberendezés működése és áramkörei („T” jelű)
4.2.3.1. A vonatérzékelő áramkörök
4.2.3.2. Bekapcsoló vonatérzékelő áramkör
4.2.3.3. Állomási indítás
4.2.3.4. Menetirány érzékelő áramkör
4.2.3.5. Beszámláló áramkör
4.2.3.6. Vezérmágnes áramkör
4.2.3.7. Fényáramkör
4.2.3.8. Sorompó motoráramkör
4.2.3.9. Csapórúd lámpák áramköre
4.2.3.10. Sorompórúd helyzetét ellenőrző áramkör
4.2.3.11. Időzítő áramkör
4.2.3.12. Hibajelző áramkör
4.2.3.13. Zavarjelző áramkör
4.2.3.14. Kezelést végrehajtó áramkörök
4.2.3.15. A sorompóberendezés áramellátása
4.2.3.16. Kezelő és visszajelentő áramkörök
4.2.3.17. Az útátjáró fedező berendezés állomási áramkörei
4.2.4. A pontszerű vonatérzékeléssel, és önálló irányérzékeléssel működő útátjáró fedező berendezés áramkörei („P” jelű)
4.2.4.1. Vonatérzékelő áramkörök
4.2.4.2. Irányérzékelő áramkör
4.2.4.3. Vonatok számát meghatározó áramkörök
4.2.4.4. Vezér és a végrehajtó áramkörök
4.2.4.5. Időzítő áramkör
4.2.4.6. Ellenőrző áramkörök
4.2.4.7. A berendezés áramellátása
4.2.5. A folyamatos vonatérzékeléssel, és önálló irányérzékeléssel működő útátjáró fedező berendezés áramkörei („F” jelű)
4.2.5.1. Vonatérzékelő áramkörök
4.2.5.2. Irányérzékelő áramkör
4.2.5.3. Vezérmágnes áramkör
4.2.5.4. Visszajelentő áramkör
4.2.6. Sorompó egységek
4.2.6.1. SJ – sorompó jelző egység
4.2.6.2. SB – beszámláló egység
4.2.6.3. SK – kiszámláló egység
4.2.6.4. SPE – jelző pótegység („P” jelű)
4.2.7. Útátjáró fedező berendezés tengelyszámlálós vonatérzékeléssel
4.2.8. Útátjáró fedező berendezések üzemmód váltása vágányzárak alkalmával
4.2.9. Vonatszemélyzet részére visszajelentett útátjáró fedező berendezések
4.2.10. Fedezőjelzős sorompó berendezések
4.2.11. Modul automata sorompó (MAS)
4.2.12. BUES 2000 típusú sorompó berendezés
4.2.12.1. A kártyák kijelzései
4.2.12.2. Az FSSB 90 típusú kábelhurok szerkezeti felépítése
4.2.12.3. HSM 10 E típusú hidraulikus sorompóhajtómű

V. Nyíltvonali fedező- és egyéb berendezések
5.1. Pályaelágazások berendezései
5.1.1. Pályaelágazások mechanikus berendezései
5.1.2. Pályaelágazások korszerű berendezései
5.2. Megálló-rakodóhelyek és kiágazások berendezései
5.2.1. Megálló-rakodóhelyek mechanikus berendezései
5.2.2. Megálló-rakodóhelyek korszerű berendezései
5.2.3. Mellékvonalak automatizálása
5.3. Járműdiagnosztikai rendszerek, vonali vizsgálóberendezések
5.3.1. Hőnfutásjelző és szorulófék jelző berendezés
5.3.2. Rakszelvényfigyelő 
5.3.3. Dinamikus kerékterhelés vizsgáló berendezés

VI. Emelt sebesség
6.1. Jelzők
6.1.1. Jelzők láthatósága, rálátási távolság
6.1.2. Előjelző távolság
6.1.3. Jelzési parancsok
6.2. Jelfeladás 
6.2.1. Jelfeladás az állomáson
6.2.2. Vonatbefolyásoló fedélzeti berendezés változása
6.2.3. Jelfeladási hossz
6.3.4. Állomási sorompók
6.3.5. Visszajelentések
6.3.6. Vonali sorompók állomási visszajelentése, kezelése
6.4. Vonali sorompóberendezések változásai
6.4.1. Vonali sorompók jelzővel ellenőrzése, jelzőfüggése
6.4.2. Piros hosszabbítás
6.4.3. Jelzéstadó szerkezetek zavara (kis zavar) és félcsapórúd ellenőrzés
6.4.4. Túltartózkodás
6.5. Önműködő térközi berendezések változásai
6.5.1. Térközjelző „Megállj!” parancs hatása
6.5.2. Menetirányváltás
6.6. Emelt sebességre alkalmas térközbiztosító berendezések áramkörei
6.6.1. Sínáramkör
6.6.2. Vezérmágnes áramkör
6.6.3. Sorompóhurok figyelő áramkör
6.6.4. Fényáramkör
6.6.5. Vonali áramkör
6.6.6. Ütemérzékelő áramkör
6.6.7. Ütemadó áramkör
6.6.8. Ütemkapcsoló jelfogók áramköre
6.6.9. Menetirány jelfogók áramköre
6.7. Emelt sebességre alkalmas automata sorompóberendezések áramkörei
6.7.1. IK jelfogók áramköre
6.7.2. Áramellátás
6.7.3. Hurokzáró áramkör
6.7.4. Vezérmágnes áramkör
6.7.5. Fényáramkörök
6.7.6. Csapórúd áramkörök
6.7.7. Időzítő áramkörök
6.7.8. Zavar áramkör
6.7.9. Hibajelző áramkör
6.7.10. Jelzést adó szerkezetek zavarát (kis zavar) jelző áramkör
6.7.11. Kezelő és visszajelentő áramkör
6.7.12. További áramkörök

VII. Az ETCS mint biztosítóberendezés
7.1. A rendszer kifejlesztésének célja és szempontjai
7.2. Az ETCS alapvető rendszerstruktúrája, főbb jellemzői
7.2.1. Az ETCS szintjei
7.2.1.1. ETCS 0 szint
7.2.1.2. ETCS NTC (STM) szint
7.2.1.3. ETCS 1 szint
7.2.1.4. ETCS 2 szint
7.2.1.5. ETCS 3 szint
7.2.2. Pályamenti alrendszer – TSS
7.2.2.1. Biztosítóberendezési interfész
7.2.2.2 Táviratkiválasztást végző modul – LEU
7.2.3. Jelfeladó elemek, Eurobalízok
7.2.3.1. Balízok telepítési esetei és fajtái
7.2.4. Távirat továbbító elemek, LEU-balíz kábel
7.2.5. RBC (Radio Blokk Center)
7.3. GSM-R hálózat
7.4. Balíztáviratok, rádió üzenetek
7.5. Járműfedélzeti alrendszer – OBU
7.6. ETCS fogalmak
7.7. ETCS üzemmódok
7.7.1. ETCS irányítása alatt lévő üzemmódok
7.7.1.1. Készenléti (SB – Stand-by) üzemmód
7.7.1.2. Személyzet felelősségű (SR – Staff Responsible) üzemmód
7.7.1.3. Tolató (SH – Shunting) üzemmód
7.7.1.4. Teljes felügyeleti (FS – Full Supervision) üzemmód
7.7.1.5. Látra közlekedési (OS – On Sight) üzemmód
7.7.1.6. Meghaladás (TR – Trip) üzemmód
7.7.1.7. Meghaladás után (PT – Post Trip) üzemmód
7.7.1.8. Menetengedély vége meghaladása (Override EOA)
7.7.1.9. Hátramenet (RV – Reversing) üzemmód
7.7.2. Nem ETCS irányítás alatt lévő üzemmódok
7.7.2.1. NTC (STM) üzemmód
7.7.2.2. Vonatbefolyásolás nélküli (UN – Unfitted) üzemmód
7.7.2.3. Távvezérelt (SL – Sleeping) üzemmód
7.7.2.4. Nem vezérelt, kapcsolt (NL – Non Leading) üzemmód
7.7.3. ETCS szempontjából inaktív üzemmódok
7.7.3.1. Rendszerhiba (SF – System Failure) üzemmód
7.7.3.2. Leválasztott (IS – Isolated) üzemmód
7.7.3.3. Nincs táplálás (NP – No Power) üzemmód
7.8. ETCS járműfedélzeti kezelőfelület – DMI
7.8.1. A DMI képernyő szabványos területfelosztása, a hozzárendelt funkciókkal
7.8.2. A fékkel kapcsolatos részletek megjelenítése
7.8.2.1. Céltávolság
7.8.2.2. A beavatkozásra figyelmeztető idő/távolság
7.8.3. Sebességinformációk
7.8.3.1. Az aktuális vonatsebesség megjelenítése
7.8.3.2. Engedélyezett sebesség, célsebesség, oldási sebesség
7.8.4. Az ETCS – fékgörbe megjelenítései
7.8.4.1. Maximális alkalmazható sebesség felügyelt állapot jelzése
7.8.5. Kiegészítő vezetési információ és szövegmező
7.8.6. Tervezési/vágányúti információk
7.8.7. DMI-n használt szimbólumok
7.8.7.1. ETCS szintek
7.8.7.2. ETCS üzemmódok
7.8.7.3. Állapotjelzések
7.8.7.4. Tervezési/vágányúti információk
7.9. A berendezés üzembehelyezése, adatbevitel
7.9.1. Üzembehelyezés
7.9.2. Azonosítás
7.9.3. ETCS szintválasztás
7.9.4. Vonatadatok megadása – menet indítása (SoM)
7.10. Az ETCS rendszer, üzemeltetési jellemzői 
7.10.1. Információfeladás
7.10.2. Rendelkezésreállás
7.10.3. Időbeliség
7.10.4. Diagnosztika
7.10.5. Vizsgálatok
7.10.5.1. Üzembehelyezést megelőző vizsgálatok
7.10.5.2. Diagnosztikai célú vizsgálatok