Vasúti személyszállítási szerződéstan
dr. Tóth-Maros Dániel
2017.

1680 Ft (5% ÁFA-val)
kapcsolat:
jeney.judit [at] bgok.hu (Jeney Judit)

A jegyzet előszava

Image

„A díjszabást most már nem a vasutasok írják maguknak, esetleg a zömmel szabálykövető utasoknak, hanem a díjszabás egyszerre jogalkalmazás, szabályalkotás és az üzleti célok elérésének eszköze is” – e néhány oldallal később előkerülő gondolat ennek a jegyzetnek a kulcsmondata.

A vasút „kereskedelmi” szabályanyagának nagy részét minden pénztáros, minden jegyvizsgáló jól ismeri, a figyelmes, jószándékú utas pedig alapos olvasás nélkül is többé-kevésbé be tudja tartani. Ez a jegyzet azonban nem a szabályok újrafogalmazását, ismétlését tartalmazza, hanem azok hátterét tárja fel. A háttér történelmi, szakpolitikai, üzleti és üzemviteli mozaikokból áll össze. Aki nem csak tudni, de érteni is szeretné a személydíjszabás előírásait, annak megpróbálok útmutatót adni a szabályozás okának, értelmének meg-értéséhez, ahol szükséges, történeti visszatekintéssel. Bemutatom a szabályozás mozgatórugóit, az eredeti, sokszor évtizedes feledésbe merült jogalkotói szándékot, ezek megismerése egy szabály megítélésén komolyan tud változtatni. Sok vasutasban és utasban felmerül a kérdés, hogyan és milyen irányban lehet a díjszabás előírásain változtatni: a lehetőségek, korlátok bemutatásával erre is megpróbálok választ adni. Bár a jegyzet fókuszában a belföldi díjszabási rendszer áll, sok megállapítása a belföldi és a nemzetközi szabályanyagra egyaránt igaz, hiszen a két rendszer között egyre szorosabb a kölcsönhatás.

A jegyzet szóhasználata és szerkezete újszerű: hiszem, hogy a jogászi megközelítés új értelmet, többletértéket ad a díjszabások magyarázatának.  Új távlatokat nyit a szabályozás minőségének alakításában, ha elfogadjuk, valójában az utas és a vasút közötti szerződést formáljuk.

Bízom benne, hogy az elkészült jegyzettel segítséget tudok nyújtani mindazoknak, akik a vasúti személyszállítási folyamatok szabályozásával foglalkoznak, akik a képzés keretében a korábban szerzett ismereteiket készülnek elmélyíteni, és akik a személydíjszabások oktatásával, értelmezésével, az azokat alkalmazó munkatársak szakmai támogatásával foglalkoznak.

 


Image
Image
Image
Image

 

Tartalomjegyzék

I. A vasúti személyszállítási szerződés rendszere és környezete
1.1. A szakági és a szerződéstani megközelítés kapcsolata
1.2. A szerződés természete
1.3. A vasúti személyszállítási szerződés alakját és tartalmát meghatározó szabályok
1.4. A vasúti díjszabás szabályozási rétegei
1.4.1. Jogszabályok rendszere
1.4.2. Díjszabási rendszer
1.4.3. Kapcsolat a belföldi és a nemzetközi díjszabási rendszer között
1.5. A szabályozási környezet további elemei
1.5.1. Vasútvállalati szabályozás
1.5.2. Közlekedéspolitikai érdekek
1.5.3. Üzleti érdekek

II. A vasúti személyszállítási szerződés felépítése
2.1. A vasúti személyszállítási szerződés felei és más érdekeltek
2.1.1. A vasúti társaság
2.1.2. Az utas
2.1.3. Más érdekelt személyek, akik nem utasok
2.1.4. A szerződésben részes felek és más érdekeltek utasjogi szempontú megközelítése
2.2. A vasúti személyszállítási jogviszony szerkezete
2.2.1. Az utazások és a szerződések elhatárolása
2.2.2. Közlekedési szövetségek, jegyközösségek, tarifaközösségek
2.3. A vasúti személyszállítási jogviszony tartalma
2.3.1. A szerződés körébe eső szolgáltatások
2.3.2. A felek jogai és kötelezettségei általában
2.3.3.Ajánlat és szolgáltatás
2.3.4. A szolgáltatások ellenértéke
2.4. Az utastájékoztatás és a szerződés kapcsolata
2.5. A vasúti személyszállítási szerződés életciklusa
2.5.1. A szerződés keletkezése
2.5.2. A szerződés fennállása
2.5.3. A szerződés megszűnése
2.5.4. A szerződés hatályával kapcsolatos kérdések a különféle értékesítési csatornák használatakor

III. Az általános szerződési feltételek kialakítása
3.1. Díjképzési rendszerek
3.1.1. Díjképzési rendszerekről általában
3.1.2. Díjképzési rendszerek elhatárolása és kapcsolata
3.1.3. A Budapestet érintő utazások díjszabási kérdései
3.2. Felár-rendszerek
3.2.1. Felárak kialakulása és fejlődése Magyarországon
3.2.2. Felárak nemzetközi forgalomban és külföldön
3.2.3. Problémák és lehetőségek a felár-rendszerekkel
3.3. Díjszámítás
3.4. A kedvezményrendszer felépítése
3.4.1. Szociálpolitikai kedvezmények
3.4.2. Üzletpolitikai kedvezmények
3.4.3. Menetkedvezmény
3.4.4. Díjszabáson kívüli egyéb kedvezmények
3.5. A kedvezményrendszer működtetése
3.6. Az általános szerződési feltételek kapcsolatrendszere
3.6.1. Ajánlati koherencia
3.6.2. A kedvezményrendszer hozzájárulása az ajánlati koherenciához
3.7. A szolgáltatásokkal összefüggő további szerződési feltételek kialakítása
3.7.1. Az utas tárgyainak szállítása
3.7.2. Kerékpár szállítása
3.7.3. Állat szállítása

IV. A személyszállítási szerződés működése
4.1. A szerződés megkötését megelőző eljárások
4.1.1. Hozzáférés az információkhoz
4.1.2. Hozzáférés a szolgáltatásokhoz
4.2. A szerződés tartalmának kialakítása
4.2.1. A szerződés időbeli hatályának meghatározása
4.2.2. Az utazás és a díjszabás összerendelése
4.2.3. Kedvezmény választása
4.2.4. A menetjegy árának megállapítása
4.3. A szerződés megkötése
4.3.1. A menetjegy alakja és tartalma
4.4. A szerződés módosítása
4.4.1. Menetrendváltozás
4.4.2. Tarifaváltozás
4.4.3. Díjszabásváltozás
4.4.4. Utas által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei
4.4.5. Kizárt szerződésmódosítás
4.5. A vasúti társaság szerződésszegése
4.5.1. Alapelvek
4.5.2. Szolgáltatási hiányosságok
4.5.3. Forgalmi akadály
4.5.4. Átalány-kártérítés és kártérítés
4.5.5. Csatlakozásmulasztás
4.5.6. Felelősség egyéb károkért
4.6. Az utas szerződésszegése
4.7. A szerződés megszüntetésének esetei
4.7.1. A megszüntetést a vasúti társaság kezdeményezi
4.7.2. A megszüntetést az utas kezdeményezi
4.7.3. Kezelési költség

V. A nem közforgalmú vasúti személyszállítási szerződés