Vasúti biztosítóberendezések felsőfokú műszaki ismeretei
Besenyei József – Lékó Ferenc
2020.

3990 Ft (5% ÁFA-val)
kapcsolat:
jeney.judit [at] bgok.hu (Jeney Judit)

A jegyzet előszava

Image

Kedves Olvasó!

Ez a könyv, melyet Ön a kezében tart, egy összefoglaló szakmai mű. Megalkotásának alapötletét számomra és szerzőtársamnak is elsősorban az adta, hogy a MÁV Zrt. biztosítóberendezési szakszolgálatához kerülő, frissen végzett mérnökök számára a felsőfokú biztosítóberendezési mérnöki szakvizsgára való felkészüléshez segítséget nyújtson. Fontosnak tartottam, hogy készüljön egy olyan egységes szakmai anyag, amely egy „csokorba” foglalja a vasúti-technológia jellemző ismereteit, a jelző- és biztosítóberendezések szabályozási környezetét, szerkesztési alapelvét, szerkezeti elemeit, és a főbb berendezéstípusok működési elvét. A mérnökök számára a vizsgára való felkészülés mindig is nehéz feladat volt, hiszen szűk egy év alatt kell olyan szakmai szintre kerülni – a szakdolgozat megírása, és a forgalmi vizsga letétele mellett –, hogy a jelölt eredményesen levizsgázzon a szakma első számú vezetője és a vizsgabizottságba delegált tapasztalt szakértők előtt. Ez bizony nem egyszerű feladat, sokszor a szerencsére is szükség van. A felkészülést tovább nehezíti az a tény is, hogy a Magyar Államvasutak hálózatán rendkívül sokfajta, különböző korú és funkciójú jelző- és biztosítóberendezés üzemel, amely működésének megismeréséhez gyakran csak 30-50 éve kiadott, különböző szemléletű – és részben elavult tartalmú, valamint nyelvezetileg sem egységes –, a különböző mélységű ismeretekkel érkező szakemberek szempontjából bizony zavaros szakirodalom áll rendelkezésre.

A könyv társszerzői felkérését örömmel vállaltam el bízva abban, hogy az elmúlt 30 év alatt felhalmozott tudást, tapasztalatot és szakanyagot egy rendszerező és hiánypótló mű keretein belül megjelentethetem. A felkéréskor azt hittem, hogy anyagaim már kiteszik egy ilyen könyv 80 %-át. Nagy tévedés volt! Egyrészt a rendszerezés sokkal nagyobb munkának bizonyult, másrészt rengeteg új ismeret került be azóta a szakmába. Kitartó szerzőtársam segítségével, aki vállalta a könyvírás, megjelentetés és az összeállítás munkájának oroszlánrészét, így a közös álmunk valóra válhatott. A könyv fejezeteit ugyan kezdetben felosztottuk egymás között, de valójában mindent megvitattunk, közösen alakítottuk ki a végleges tartalmat. Legnagyobb gondunk az lett, hogy mit hagyjunk ki, de ennek ellenére teljesen új megközelítéseket, szinte eretnek gondolatokat is beillesztettünk könyvünkbe. Ezek után, mint a mű szerzői bátran kijelentjük, hogy a könyv a küldetésének megfelel, és egyben egy olyan hiánypótló szerepet is betölt, amire már régóta szükség volt a biztosítóberendezési szakma számára. Az eredeti cél elérésén túl új ismereteket, és amit nagyon fontosnak tartunk: új szemléletet – a jövő generáció számára hasznos iránymutatást és gondolkodásmódot – is közvetít a mű, legyen a Kedves Olvasó akár kezdő vagy gyakorlott szakaszmérnök, felsőfokú biztosítóberendezési mesteri tanfolyamra járó hallgató, vagy az egységjavítóban dolgozó műszerész, esetleg a hatóság képviselője. Egyben biztosak vagyunk: mindenki meg fogja találni benne a számára hasznos és érdekes részeket. A könyv írásakor természetesen korlátok között kellett mozognunk, nem mutathattuk be az összes áramkört vagy szerkezeti elemet és annak működését sem. Munkánk során főképp a biztosítóberendezési feladatokra, funkciókra és az elvekre koncentráltunk. Oly módon próbáltuk rendszerezni, összefoglalni a szakmai ismeretek javát, hogy az Olvasó megtalálja benne azt a tartalmat, és az a pluszt is, amire a mindennapi munkája során szüksége lehet. Ettől egyedi a könyv, reméljük szeretni fogják.

Jó tanulást, jó munkát kívánunk!

 


Image
Image
Image
Image

 

Tartalomjegyzék

I. VASÚTI BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI ALAPFOGALMAK, ALAPELVEK, BEVEZETÉS A BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSEK BIZTONSÁGTECHNIKÁJÁBA
1. A vasút, mint veszélyes üzem
2. A biztosítóberendezések jelentősége, a balesethez vezető hibák elleni védekezési stratégia
2.1. A vasúti balesetek sajátosságai
2.2. Balesethez vezető fő veszélyforrások
2.3. Baleseti kockázatok bekövetkezésének valószínűsége
2.4. Az emberi hibák kockázatának csökkentési stratégiája
3. Biztosítóberendezési fogalmak, csoportosítások
3.1. A biztosítóberendezések meghatározása, lényege, jellemzői
3.2. A biztosítóberendezések csoportosítása szerkesztési alapelvek és konstrukció alapján
3.3. A biztosítóberendezések csoportosítása funkciójuk és térbeli elhelyezkedésük alapján
3.4. Biztosítóberendezések főbb részei
4. A biztosítóberendezési alapismeretek, szerkesztési elvek
4.1. A biztosítóberendezés feladatai, funkciói
4.2. Biztosítóberendezések jellemző normatívái, a működőképesség, rendelkezésre állás, biztonság és annak igazolásával kapcsolatban
4.3. A biztosítás, biztosítottság meghatározása
4.4. A biztosítottság szintjei
4.5. Biztosítóberendezések funkcionális követelményei és üzemeltetési elvei
5. Biztosítóberendezések megbízhatósága, és annak vizsgálata
5.1. A biztosítóberendezés biztonságához kapcsolódó fogalmak
5.2. CENELEC szabványok
5.3. A funkcionális biztonság megoldásának módjai
5.4. A meghibásodás és a berendezés élettartama
5.5. A biztosítóberendezési hibákkal kapcsolatos elvek
6. Lehetséges vonatveszélyeztetések, és megakadályozásának módjai
6.1. Azonos vágányon szembe haladó vonatok ütközése
6.2. Vonatutolérés
6.3. Aláváltás 
6.4. Foglalt vágányra járatás 
6.5. Oldalirányú veszélyeztetés
6.6. „Megállj!”állású jelző meghaladása
6.7. A korai oldás miatt bekövetkező baleset
6.8. Egyéb balesetek
6.9. A forgalom lebonyolítás rendellenességeiből adódó veszélyeztetések
7. A váltókkal kapcsolatos elvek
7.1. A kitérő meghatározása, fő részei
7.2. A váltó meghatározása
7.3. A váltókkal kapcsolatos feladatok
7.4. A váltók üzembe helyezésével, és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok
8. Jelzőkkel kapcsolatos elvek
8.1. A jelzők csoportosítása forgalmi szempontból
8.2. A jelzők csoportosítása jelzést adó alkatrészük szerint
8.3. A jelzők csoportosítása biztosítottságuk módja szerint
8.4. A jelzők csoportosítása működési módjuk alapján
8.5. A jelzők kialakítására vonatkozó elvek
9. Foglaltság ellenőrzés
9.1. Fogalom meghatározás
9.2. A foglaltság ellenőrzés fejlődése
9.3. A foglaltságnak, mint gépi információnak a felhasználási területe
9.4. A szigeteltsínes foglaltság ellenőrzésre vonatkozó általános elvek
9.5. A szigeteltsínes foglaltságvizsgálat korlátai
9.6. A tengelyszámlálós foglaltság érzékelés
9.7. A tengelyszámlálós foglaltság ellenőrzésre vonatkozó alapelvek
10. Vasút-közút keresztezések
10.1. Különszintű keresztezés
10.2. Szintbeli vasút-közút keresztezés
11. Mozdonyfedélzeti berendezések
11.1. Éberség-ellenőrzés
11.2. Jelfeladás
11.3. Vonatmegállítás
11.4. Vonatbefolyásolás
12. A biztosítóberendezések tervezésének és fejlesztésének alapjai: létesítési és építési tervek
12.1. Előzetes elvi engedélyezési terv
12.2. Engedélyezési terv
12.3. Előterv
12.4. Kiviteli terv
12.5. Ideiglenes berendezések tervei, fázistervek
13. Fejlesztés, új berendezés rendszerbe állítása, biztonsági jóváhagyás
13.1. Új berendezések bevezetésére vonatkozó EU normák, biztonsági előírások
13.2. Az átjárhatóság

II. BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI SZERKEZETEK
1. A jelzők
1.1. Alakjelzők
1.2. Fényjelzők 
2. Vonóvezetékes mozgatás és annak elemei
2.1. A vonóvezetékhálózat elemei
2.2. Vonóvezetékes állítóemeltyűk 
3. Kitérők, váltók
3.1. A váltóval kapcsolatos fő feladatok (funkciók) és követelmények
3.2. Váltóállító szerkezetek
3.3. Váltórögzítő szerelvények
3.4. Váltóellenőrző szerkezetek
3.5. Váltólezáró szerkezetek
3.6. Váltóvizsgálatok a váltó működési méreteinek meghatározására, és szabályozására
3.7. Üzemzavar, biztonsági betétek alkalmazása
4. Vágányzáró szerkezetek, védelmi berendezések
4.1. Kisiklasztó saru
4.2. Vágányzáró sorompó
4.3. Zártuskó
5. Gépi foglaltságérzékelők 
5.1. Szigeteltsínek
5.2. Szigetelő kötés nélküli sínáramkörök
5.3. Sínérintők (hagyományos impulzusadók)
5.4. A tengelyszámlálós foglaltságérzékelés
6. A biztosítóberendezések függőségi szerkezetei
6.1. Mechanikus függőségi szerkezetek
6.2. Elektromechanikus függőségi szerkezetek
6.3. XJ jelfogók
6.4. TM jelfogók, D-70 egységek
6.5. Reed-jelfogók
6.6. Villamos áramkörök biztosítói
7. Villamos kábelek
7.1. Kábelek csoportosítása felhasználásuk szerint
7.2. A kábelek felépítése
7.3. Kábelek jellemzői
7.4. A kábel, mint négypólus
7.5. A kábelek külső jelölése
7.6. Kábelek védelme
8. A biztosítóberendezési áramellátás
8.1. Funkcionális követelmények
8.2. Fogyasztói táplálások fajtái
8.3. Az energiaellátás elve
8.4. Az áramellátás kialakításának szempontjai

III. ÁLLOMÁSI JELZŐ- ÉS BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSEK
1. Mechanikus jelzőberendezések
1.1. Váltózáras, de központi kulcskészülék nélküli (vitrines) berendezés
1.2. Kulcselzáró, és kulcsazonosító, nem biztosított berendezések
2. Mechanikus biztosítóberendezések
2.1. A kulcsrögzítő biztosítóberendezés
2.2. Polacsek típusú biztosítóberendezés
2.3. Egyközpontos váltóállító és reteszes biztosítóberendezés
3. Elektromechanikus biztosítóberendezések
3.1. Siemens-Halske rendszerű biztosítóberendezés
3.2. Fényjelzős mechanikus (FM) Siemens-Halske rendszerű biztosítóberendezés
4. Elektrodinamikus biztosítóberendezések
4.1. A berendezés szerkezeti felépítése és feladata
4.2. A függőségek és áramkörök felépülési sorrendje, egy menet-beállítási példán
5. Jelfogófüggéses biztosítóberendezések
5.1. Integra típusú jelfogófüggéses biztosítóberendezések
6. A Dominó család
6.1. Dominó 55 típusú jelfogófüggéses biztosítóberendezések
6.2. Dominó 67 típusú jelfogófüggéses biztosítóberendezések
6.3. KA 69 típusú jelfogófüggéses biztosítóberendezések
6.4. Dominó 70 típusú jelfogófüggéses biztosítóberendezések
7. Szovjet (SP) típusú biztosítóberendezések
7.1. Szovjet kisállomási biztosítóberendezés
7.2. Szovjet nagyállomási biztosítóberendezés
8. Elektronikus – számítógép alapú – biztosítóberendezések
8.1. Az elektronikus – számítógép alapú – biztosítóberendezések történelme
8.2. Elektronikus, számítógép alapú biztosítóberendezések jellegzetességei
8.3. Bevezetés a számítógép alapú biztosítóberendezésekbe
8.4. Elektra 1 típusú biztosítóberendezés AKF kezelőfelülettel
8.5. Elektra 2 típusú biztosítóberendezés EBO 2 kezelőfelülettel
8.6. SIMIS IS típusú biztosítóberendezés ILTIS kezelőfelülettel
9. Központi forgalomellenőrző és forgalomirányító berendezések
9.1. A KÖFE – központi forgalomellenőrző rendszer
9.2. A KÖFI – központi forgalomirányító rendszer
9.3. Egyéb KÖFE-KÖFI rendszerek
10. MEFI / MERÁFI
10.1. Az állomások kialakítása rugós váltókkal – általános jellemzők
10.2. A rugós váltó elemei
10.3. A villamos végállás ellenőrző funkciói
10.4. Rugós váltók kézi állítása
10.5. Egyéb váltók, kisiklasztó saruk, vágányzáró sorompók jellemzői
10.6. Forgalomirányítás, forgalmi feltételek
10.7. Műszaki feltételek
11. Gurítódombi automatikák
11.1. A rendező-pályaudvarok szerepe
11.2. Fékezőberendezések
11.3. Rendezőpályaudvari váltók, váltóállító automatikák

IV. VONALI BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSEK
1. Vonali útátjáró-biztosítóberendezések – sorompóberendezések
1.1. A vonat által vezérelt sorompó működési elve és üzemállapotai
1.2. Vonat által vezérelt sorompóberendezések alaptípusai
1.3. Vonat által vezérelt sorompóberendezések áramkörei
2. Állomásközi biztosítóberendezések
3. Térközi biztosítóberendezések
3.1. Vonatjelentő térközi őrhely (biztosítatlan)
3.2. Siemens-Halske típusú térköz alakjelzőkkel, blokkos berendezéssel
3.3. Önműködő térközbiztosító berendezés, 75 Hz-es ütemezett szigeteltsínnel
3.4. Centralizált térközök
4. Fedezőjelzős biztosítóberendezések
4.1. A nyíltvonali kiágazási kitérő biztosítása
4.2. Nyíltvonali elágazás biztosítása
4.3. Közös vasúti-közúti híd biztosítása
4.4. Pályaszinti vágánykeresztezés
5. Járműdiagnosztikai rendszerek, vonali vizsgálóberendezések
5.1. Hőnfutásjelző- és szorulófék jelző berendezés
5.2. Rakszelvényfigyelő 
5.3. Dinamikus kerékterhelés vizsgáló berendezés

V. KIHÍVÁSOK A BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSEK ÉPÍTÉSÉBEN
1. A vasúti pályákra és pályalétesítményekre vonatkozó szabályok
1.1. Fogalmak
1.2. Vasúti jelzők
1.3. Villamos váltóhajtóművek telepítésének főbb feltételei
1.4. Sorompóberendezések telepítésének előírásai
1.5. Biztonsági pályalétesítményekre vonatkozó szabályok
1.6. Egyéb külsőtéri szerelvényekre vonatkozó előírások
1.7. Kábelhálózat kiépítése
2. Biztosítóberendezési szakma kihívása a XX. század végén – az emelt sebesség
2.1. Jelzők
2.2. Jelfeladás
2.3. Állomási berendezések
2.4. Vonali sorompóberendezések változásai
2.5. Önműködő térközi berendezések változásai
3. A XXI. század fő kihívása: az egységes európai vasúti közlekedésirányítási rendszer
3.1. Az ERTMS három szintre, részrendszerre bontható
3.2. Az egységes európai vonatbefolyásoló rendszer (ETCS)
3.3. Pályamenti alrendszer
3.4. GSM-R hálózat
3.5. Táviratok
3.6. Járműfedélzeti alrendszer
3.7. A fedélzeti berendezés funkciói és jellemzői
3.8. Az ETCS rendszer, üzemeltetési jellemzői
3.9. Az ETCS rendszer alkalmazásának előnyei
4. Projektek
4.1. A projektek előkészítése
4.2. Beruházási cél
4.3. Tervezési projekt
4.4. Tervezés, ajánlati dokumentáció
4.5. Pályázati értékelés
4.6. Engedélyezés
4.7. Mérnök szervezet
4.8. Projekt lebonyolítás, projektek összhangja
4.9. Kivitelezés, oktatás 
4.10. Vizsgálatok, üzembehelyezések
4.11. Projekt befejezés
4.12. Problémák a projektekben