Magyarország vasútföldrajza és vasúttörténete
Jeney Judit
2019.

4200 Ft (5% ÁFA-val)
kapcsolat:
jeney.judit [at] bgok.hu (Jeney Judit)

A jegyzet előszava

Image

„Hív a vasút, vár a MÁV!” Én még azon korosztály egyik tagja vagyok, akiben kedves emlékeket ébreszt, ez az egykor nagyon sokat hallott reklám. A vasutas elkötelezettségnek Moldova György is emléket állított az „Akit a mozdony füstje megcsapott” című könyvében, és nekünk, akik valaha is a Magyar Államvasutak kötelékében dolgoztunk vagy dolgozunk mindmáig, tagadhatatlanul életünk részévé vált a vasút. 

A kötet megírását elsősorban az indokolta, hogy 1994 óta nem volt vasútföldrajz témában jegyzet kiadva. Az eltelt években nagyon sokat változott Magyarország vasúthálózata, több vonal bezárt, illetve többet átépítettek. A képzésben résztvevők számára szükség lett egy naprakész, modernebb, jobban használható, átlátható szakirodalomra. 

Ez a jegyzet elsősorban a személyszállításban résztvevők számára készült, mivel az ő képzésükhöz, majd későbbi munkájukhoz szükségesek a jegyzetben található adatok, azonban más szakszolgálatok munkavállalói is találhatnak számukra hasznos információkat. 

A vasút szerteágazó működése miatt a fellelhető vasúttal kapcsolatos adatok nagyon sokszínűek. Ez a kötet megpróbálja összegezni a különböző helyeken található alapadatokat elsősorban a vasútföldrajz témakörében.

A korábbi vasútföldrajz és vasúttörténelem jegyzetek adták a kötetnek az alapját. A régebbi kötetek is hasonló módon dolgozzák fel a témát, azonban az internet és a lelkes vasútbarátok, az újabb szakirodalmak, a számítógépes programok új lehetőséget adtak a megírásnak, a szerkesztésnek.

Jó olvasást és barangolást kívánok a vasútföldrajz gazdag, nekünk, magyaroknak pedig, méltán büszkeségre okot adó történelmében!

 


Image
Image
Image
Image

 

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés
1.1. Vasúti közlekedés
1.1.1. A vasút
1.1.2. Vasútvonalak építését befolyásoló tényezők
1.2. Földrajzi ismeretek
1.2.1. Térképi ábrázolás

2. A vasúthálózatok kialakulása és rövid története
2.1. Nemzetközi vasúthálózatok kialakulása
2.1.1. Az immobilitás kora
2.1.2. Az első mobilitási forradalom
2.1.3. A második mobilitási forradalom
2.1.3.1. A nagysebességű vasút története
2.1.3.2. Különleges vasutak
2.2. Magyarország vasúthálózatának kialakulása, rövid története
2.2.1. 1825-27. évi pozsonyi országgyűlés
2.2.2. A magyar vasútépítés kezdetei 
2.2.3. A magyar vasutak története a forradalom és szabadságharc leveréséig 
2.2.3.1. Az 1832-36. évi pozsonyi országgyűlés
2.2.3.2. Kossuth Lajos és gróf Széchenyi István közlekedéspolitikai vitája
2.2.3.3. Gróf Széchenyi István közlekedésügyi elképzelései
2.2.4. Vasútépítés az abszolutizmus korszakában (1849-1867)
2.2.4.1. Császári és Királyi Szabadalmazott Osztrák Államvasutak
2.2.4.2. Császári és Királyi Szabadalmazott Déli Vaspálya Társaság
2.2.4.3. Tiszavidéki Vasút Társaság 
2.2.4.4. Első Dunagőzhajózási Részvénytársaság
2.2.4.5. Magyar Északi Vasút
2.2.4.6. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület magyarországi vasúthálózat fejlesztési terve
2.2.5. Vasútépítés a kiegyezéstől az I. világháború végéig (1867-1919)
2.2.5.1. A Magyar Királyi Államvasutak (MÁV) megalakulása
2.2.5.2. Baross Gábor munkássága és a vasútállamosítások kora
2.2.6. Magyarország vasúthálózata a trianoni békediktátumtól a II. világháború végéig
2.2.7. Vasúti fejlesztések a II. világháború végétől
2.2.7.1. Árufuvarozás és a közút térhódítása
2.2.7.2. Személyszállítás 

3. A vasúti közlekedés jellemzői
3.1. Vasúti pályahálózatok
3.1.1. A vasutak megjelenési formája
3.1.2. Vasútvonalak elnevezése, számozása
3.1.3. Térbeli azonosítás, szelvényszámozás
3.2. Vasútvonalak alapvető műszaki jellemzői
3.2.1. Vasúti pálya
3.2.1.1. Műtárgyak
3.2.2. Biztosítóberendezések
3.2.3. Vasúti villamosítás
3.2.4. Vasúti távközlés
3.3. Állomások, szolgálati helyek jellemzői
3.3.1. Állomások helyszínrajzi kialakítása
3.3.2. Vasúti épületek
3.3.3. Állomási biztosítóberendezések
3.3.4. Felsővezetéki berendezések az állomáson
3.3.5. Vasúti forgalom
3.3.5.1. Forgalomirányítási rendszerek
3.3.5.2. A vonatok számozási rendszere

4. Nemzetközi vasúti közlekedés
4.1. Nemzetközi vasúti közlekedési hálózatok
4.1.1. Transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T)
4.1.2. A Páneurópai közlekedési konferencia
4.1.3. Közlekedési infrastruktúra igényeinek értékelése (TINA)

5. Magyarország vasútvonalai

Mellékletek
Térképek
11. táblázat: Magyarország vasútvonalai
Szolgálati helyek névmutatója
12. táblázat: Magyarország fontosabb vasúti alagútjai
13. táblázat: Magyarország fontosabb vasúti hídjai
14. táblázat: Magyarország és a szomszédos országok vasúti határállomásai
15. táblázat: Európai vasutak összefoglaló táblázata
16. táblázat: A vasúthoz kapcsolódó európai hajózási társaságok összefoglaló táblázata
17. táblázat: A vasúthoz kapcsolódó autóbusz társaság összefoglaló táblázata
18. táblázat: Budapest nemzetközi vasúti összeköttetései
19. táblázat: Az európai országok szomszédai és fontosabb vasúti határátmenetei
Életrajzok