Küldetésünk

A Baross Gábor által alapított vasúti oktatás több mint 135 éves története során hosszú utat tett meg azért, hogy a hazai vasút számára kiváló felkészültségű szakembereket képezzen.

Kezdetben a Tisztképző jelentette az egyetlen speciális vasúti oktatási intézményt, amely folyamatosan, a külső és belső körülmények által megkívánt, egyre magasabb szintű képzési programokat kínált és ezzel összhangban tankönyvek és oktatási anyagok készítésével foglalkozott. Az itt végzett hallgatók szakmai pályafutásuk során jelentős sikereket értek el, és közülük sokan fontos szakmai vezetői posztokat töltöttek és töltenek be napjainkban is.

A több mint 135 éves hagyomány, és a vasutas hivatást választó több ezer végzett hallgató kötelez bennünket képzési programjaink folyamatos korszerűsítésére, a kor követelményeinek megfelelő oktatási színvonal biztosítására, az elméleti ismeretekkel alátámasztott, ugyanakkor gyakorlatorientált képzéssel megalapozott, piacképes szakképesítések nyújtására.

A napjainkban érezhető folyamatos változás megköveteli tőlünk, hogy szolgáltatásaink kínálatát egyre bővítsük, és egyre komplexebb tevékenységi kört alakítsunk ki. Ennek érdekében felállításra került az egységes irányítású Oktatási Központ, amely koordinálja a belső tudásbázis fejlesztését, egységes, a kor színvonalának megfelelő oktatási anyagokat készít, biztosítva így a tudásbázishoz való hozzáférést a vasúti törvényben előírtaknak megfelelően más vasúttársaságok részére is.

Büszkék vagyunk arra a hírnévre, amelyet a haladás jegyében a megbízható, állandó minőséget jelentő képzéseink alapján sikerült megszereznünk. Ezt bizonyítja, hogy az ország különböző területi képzési egységeibe jelentős számban térnek vissza hozzánk hallgatóink továbbképzésekre, ahol a mélyebb szakmai ismeretek megszerzése, egymásra épülő tudás anyag magasabb szinten történő elsajátítása folyik.