Dominó 55 rendszerű állomási biztosítóberendezés
Boros István – Hegedüs Gábor – Nagy Richárd
2019.

3990 Ft (5% ÁFA-val)
kapcsolat:
jeney.judit [at] bgok.hu (Jeney Judit)

A jegyzet előszava

Image

1825-ben nyitották meg a világ első, személyszállításra is használható vasútvonalát Stockton és Darlington között. A 24 km/h-val „robogó” szerelvény előtt egy zászlóval integető lovas hirdette az embereknek a közelgő veszedelmet. Talán joggal mondhatjuk, hogy Ő volt az első biztosítóberendezés, minden berendezés atyja. Sok minden eszünkbe juthat erről a képről. Nem csak az, hogy közel kétszáz éves ez a szakma, hanem az is üzenetértékű, hogy a mainál nagyságrendekkel kisebb veszélyt jelentő vasúti közlekedésről már az első vasút mérnöknek is eszébe jutott a biztonság. Természetesen, azóta elképesztő fejlődésnek lehettünk szemtanúi. A technika, a számítógépek világa lehetővé tette, hogy végtelenül kifinomult rendszerek segítsék a vasúti forgalom irányítóit. A biztosítóberendezés, mint egy láthatatlan kéz állít át sok kilométerre fekvő kitérőt, vagy éppen érzékel egy ott haladó szerelvényt. Ez az a virtuális kéz, amely megállítja a kezelőt, ha megjelenik az a bizonyos „emberi tényező”. Mindezt úgy, hogy a baleset kialakulásának szinte csak matematikai valószínűséget enged.

A Dominó 55-ös biztosítóberendezés kialakítása, rendszertechnikája tartalmazza az elmúlt évszázad minden tapasztalatát, tudását. Magában hordozza mérnök elődeink szellemes megoldásait, műszerészeink jó ötleteit. Minden áramkörében tetten érhetőek az elmúlt időszak nagy baleseteinek tanulságai, és persze a növekvő forgalom miatti változtatások igénye is.

Azt hiszem kijelenthető, ez az a berendezés, amely nagyon régóta jelen van a szakmában dolgozók életében, és talán nem leszek tehetségtelen jós, ha azt mondom, még sokáig jelen is lesz. A berendezés előnyei közé tartozik, hogy egy elektronikus rendszerhez képest könnyen tervezhető, átalakítható, alkatrész utánpótlása lényegesen egyszerűbb, és nem utolsósorban olcsóbb. A berendezés sokoldalúságát jelzi, hogy az emeltsebességű közlekedés bevezetésekor is nemcsak megkerülhetetlen volt az átalakítás, hanem az új kapcsolástechnika kifejezetten jól alkalmazkodott az elvárt igényekhez. Jelen könyv kiegészítésének legfontosabb apropóját is az adta, hogy az emeltsebességű kapcsolástechnikának nem volt egy hiteles, egységes, mindenki által elérhető forrása.

A közkedvelt „Dominó 55 rendszerű állomási biztosítóberendezések” című könyv nagyszerűségét, és aktualitását jelzi, hogy a Boros István Úr által jegyzett munkát csak ki kellett egészíteni az „ősdominó” szinte érintetlenül hagyása mellett.

Köszönetet szeretnénk mondani:
Lékó Ferenc Úrnak, aki szakmai lektorként hihetetlen diplomáciai érzékkel vezetett bennünket az „első könyvesek” nem túl népes táborában. Dobás László és Keszmann János Uraknak a BGOK részéről, akik professzionális módon kezelték és tartották mederben a készülő könyvvel kapcsolatos tennivalókat. Végül, de nem utolsó sorban Nádasi Gábor Úrnak, aki a grafikai és nyomdai munkálatok felvállalásával elérte, hogy a rajzok rendkívül szép, igényes kivitelezésével remélhetőleg minden érdeklődő szívesen fogja forgatni a könyvet.

Mindenkinek köszönjük!

 


Image
Image
Image
Image

 

Tartalomjegyzék

1. A Dominó 55 típusú jelfogófüggéses állomási biztosítóberendezés általános ismertetése

2. A biztosítóberendezés szolgáltatásai
2.1. Forgalmi szolgáltatások
2.2. A biztosítóberendezéssel szemben támasztott alapkövetelmények
2.2.1. Vonatvágányutak
2.2.2. Villamosan állított váltók
2.2.3. Járműmegfutamodás elleni védelem
2.3. A berendezés hatókörzete
2.3.1. Váltók
2.3.1.1. A váltók csoportosítása forgalombiztonsági szempontból
2.3.1.2. A váltók szabványos állása
2.3.1.3. Villamos váltóállítóművek
2.3.1.4. Függőségek a váltók áramköreiben
2.3.1.5. Váltójelzők
2.3.2. Sínáramkörök
2.3.2.1. Szigetelendő pályarészek
2.3.2.2. Szigetelt szakaszok kialakítása
2.3.2.3. A sínáramkörök rendszere
2.3.2.4. A sínáramkörök üzemeltetési feltételei
2.3.2.5. A sínáramkörök kódolása
2.3.3. Jelzők
2.3.3.1. Bejárati jelzők
2.3.3.2. Kijárati jelzők
2.3.3.3. Előjelzők
2.3.3.4. Ismétlőjelzők
2.3.3.5. A jelzők láthatósága
2.3.3.6. Jelzési rendszer
2.3.3.7. A jelzések alkalmazása
2.3.3.8. A „Megállj!”, illetve a „Tilos a tolatás” jelzése
2.3.3.9. A Hívójelzés
2.3.3.10. Az ismétlőjelzők jelzési parancsai
2.3.3.11. A kijárati Hívójelzés feloldása
2.3.4. Vágányutak
2.3.4.1. Beállítható vágányutak
2.3.4.2. A vonatvágányutak függőségei
2.3.4.3. Egyidejű vágányutak
2.3.4.4. Tiltott, egyidejű vágányutak
2.3.4.5. Megcsúszási távolságok
2.3.4.6. Oldalvédelem
2.3.4.7. A vágányutak oldása
2.3.5. A vonali berendezések csatlakozása
2.3.5.1. Önműködő térközbiztosító berendezés
2.3.5.2. Ellenmenetkizárás
2.3.6 Önműködő sorompó-berendezések
2.3.7. Központi forgalomirányító berendezés
2.3.8. Kiegészítő berendezések – távközlő berendezések

3. A biztosítóberendezésekkel szemben támasztott műszaki követelmények

4. A Dominó 55 rendszerű biztosítóberendezés szerelvényei 
4.1. Jelfogóállványok
4.2. Jelfogóegységek
4.3. A rendelkezőkészülék

5. Az előterv
5.1. A léptékhelyes helyszínrajz
5.2. A torzított helyszínrajz
5.3. A Menetterv
5.4. A Váltóelzárási táblázat

6. A biztosítóberendezés visszajelentései és kezelései
6.1. Az állítókészülék kezelőlapja
6.1.1. A nyomógombok
6.1.1.1. A váltók és vágányutak nyomógombjai
6.1.1.2. Közös nyomógombok
6.1.1.3. Rendkívüli esetekben kezelt nyomógombok
6.1.1.4. Egyéb nyomógombok
6.1.1.5. Számláló szerkezetek
6.1.1.6. A vonali önműködő térközbiztosító berendezés nyomógombjai
6.1.1.7. A vonali önműködő sorompók nyomógombjai
6.1.2. Visszajelentések
6.1.2.1. Az állomási biztosítóberendezés visszajelentései
6.1.2.2. Egyéb visszajelentések
6.1.2.3. Az áramellátási üzemmódok visszajelentése
6.1.2.4. A vonali önműködő térközbiztosító berendezés csatlakozásának visszajelentései
6.2. A biztosítóberendezés kezelése
6.2.1. Kezelési módozatok
6.2.2. Rendszeres kezelési műveletek
6.2.2.1. Vágányút beállítása első lezárással (kétütemű, két nyomógombos kezelés)
6.2.2.2. A jelzők „Szabad” állásba vezérlése, második lezárás (együtemű, kétnyomógombos kezelés)
6.2.2.3. A váltók egyéni állítása (kétütemű, kétnyomógombos kezelés)
6.2.2.4. A lezárt vágányút törlése (együtemű, kétnyomógombos kezelés)
6.2.2.5. A sorompó állítása (együtemű, kétnyomógombos kezelés)
6.2.2.6. A kisiklasztó saru állítása (kétütemű, kétnyomógombos kezelés)
6.2.3. Egyéb kezelések
6.2.3.1. A visszajelentőfények fokozatkapcsolása (együtemű, kétnyomógombos kezelés)
6.2.3.2. A váltóvisszajelentés bekapcsolása (együtemű, egynyomógombos kezelés)
6.2.4. Kezelések rendkívüli esetekben
6.2.4.1. A vágányút visszavonása, kényszeroldása (együtemű, két nyomógombos kezelés)
6.2.4.2. Váltóállítás szigetelés kikapcsolással (kétütemű, kétnyomógombos kezelés)
6.2.4.3. A Hívójelzés bekapcsolása (együtemű, kétnyomógombos kezelés)
6.2.4.4. A Hívójelzés feloldása jelzés bekapcsolása (együtemű, kétnyomógombos kezelés)
6.2.4.5. A jelző „Megállj!” állásba kapcsolása (együtemű, kétnyomógombos kezelés)
6.2.4.6. A zavarjelzés kikapcsolása (együtemű, egynyomógombos kezelés)
6.2.5. A vonali térközbiztosító berendezésekkel kapcsolatos kezelések
6.2.5.1. Menetiránykérés (együtemű, egynyomógombos kezelés)
6.2.5.2. Menetirányváltás hozzájárulás (együtemű, egynyomógombos kezelés, rögzíthető)
6.2.5.3. Térközjelzők „Megállj!” állásba kapcsolása (együtemű, egynyomógombos kezelés rögzíthető) 
6.2.5.4. A térközzavar oldása (kétütemű, egynyomógombos kezelés)
6.2.6. A vonali önműködő sorompókkal kapcsolatos kezelések
6.2.6.1. A zavarjelzés feloldása (kétütemű, kétnyomógombos kezelés)
6.2.6.2. A sorompó kézi „Megállj!” állásba kapcsolása (együtemű, kétnyomógombos kezelés)
6.2.6.3. Sorompó kézi „Szabad” állásba kapcsolása (kétütemű, kétnyomógombos kezelés)
6.2.7. A biztosítóberendezés önműködő alapállásba kapcsolása
6.2.8. Jelzők önműködő „Megállj!” állásba kapcsolása
6.2.9. A vágányút oldása
6.2.10. A sorompó oldási feltétele
6.2.11. Zavarjelzés

7. Az áramköri rajzokon használatos rajzjelek és számozási rendszer

 8. A Dominó 55 rendszerű állomási biztosítóberendezés áramköreinek felépítése és funkciója
8.1. A nyomógomb jelfogó áramkörök
8.2. A vezérlő áramkörök
8.3. Végrehajtó áramkörök 
8.4. Ellenőrző és figyelő áramkörök
8.5. Feloldó áramkörök
8.6. Nyíltvonali csatlakozások áramkörei
8.7. Visszajelentő és zavarjelző áramkörök

9. A nyomógomb jelfogók áramköre
9.1. A kezdő-, és célnyomógomb jelfogók áramköre
9.2. A közös jelzőállító nyomógomb jelfogó és a hálózatfigyelő jelfogó áramköre
9.3. Az egyéni váltóállító nyomógomb jelfogók áramköre
9.4. A közös váltóálltó nyomógomb jelfogó áramköre
9.5. Számláló szerkezettel ellátott nyomógomb jelfogók áramköre
9.6. A jelzőt „Megállj!” állásba állító nyomógomb jelfogó áramköre
9.7. A törlő nyomógomb jelfogó áramköre
9.8. A váltóvisszajelentést kapcsoló nyomógomb jelfogó áramköre

10. A váltóállító jelfogók áramköre

11. A váltóállítást léptető jelfogók áramköre

12. A váltóvezérlő, -állító és -ellenőrző áramkör
12.1. A váltóvezér vizsgáló és a feszültségváltó jelfogó áramköre
12.1.1.  Önműködő – vágányutas – váltóállítás
12.1.2. Egyéni váltóállítás
12.1.3. Váltóállítás szigetelés kikapcsolással
12.2. Az időzítő, a kioldást megakadályozó és az állítóáram kapcsoló jelfogó áramköre
12.3. A váltóvezérlő jelfogók áramköre
12.4. A váltóállító és ellenőrző áramkör
12.4.1. A váltóellenőrző áramkör felépítése
12.4.2. A váltóállító áramkör működése
12.4.3. Az ellenőrző áramkör működése váltófelvágáskor
12.5. A váltóállítómű szerelése és bekötése
12.6. A különböző váltóállítási módok összefoglalása

13. A kezdő és cél jelfogók áramköre

14. A menetfüggőségi jelfogók áramköre

15. Az első jelzővezérlő jelfogók áramköre

16. Az első váltólezáró jelfogók áramköre

17. A vágányút beállításakor működő áramkörök összefoglalása

18. A második váltólezáró jelfogók áramköre

19. Állomási indítású vonali sorompó

20. Állomási sorompók
20.1. Az állomási sorompók vezérlése
20.1.1. A sorompó fényvizsgáló jelfogó működése
20.1.2. Az állomási sorompó áramköri működése a második lezárásban
20.2. Az állomási sorompók működése
20.2.1. Sorompó nyomógombtámasz jelfogó pár működése
20.2.2. Állomási sorompó lecsukása
20.2.2.1. Sorompó kézi csukása
20.2.2.2. Sorompó jelzőkezeléssel történő csukása (vonat a közelítési szakaszon belül)
20.2.2.3. Sorompó jelzőkezeléssel történő csukása (vonat a közelítési szakaszon kívül)
20.2.3. Állomási sorompó felnyitása
20.2.3.1. Sorompó nyitáskor történő visszavezérlése („reverzálás”) 
20.2.3.2. Jelzőállítás késleltetés
20.3. Állomási sorompó fényáramköre
20.3.1. Fehér fények áramköre
20.3.2. Vörös fények áramköre
20.4. Félcsapórudas sorompó áramköre
20.5. Félcsapóruddal kiegészített fénysorompó visszajelentése (86. ábra)
20.5.1. A félcsapórúd felső végállásának visszajelentése
20.5.2. A félcsapórúd alsó végállásának visszajelentése
20.5.3. A sorompójelző fehér fényeinek visszajelentése
20.5.4. A sorompójelző vörös fényeinek visszajelentése
20.5.5. A sorompó kézi csukásának visszajelentése
20.5.6. Jelzőkésleltetés visszajelentése
20.5.7. A SKÉV működése (sorompó kézi lezárást érzékelő és visszajelentő)
21. A célretesz jelfogók áramköre

22. A jelzőállítást vizsgáló jelfogók áramköre

23. A második jelzővezérlő jelfogók áramköre

24. A jelzési fogalom jelfogók áramköre
24.1. Az 1-es jelzési fogalom jelfogó áramköre
24.2. A bejárati jelző 2-es és 3-as jelzési fogalom jelfogóinak áramköre
24.3. A kijárati jelzők 2-es és 3-as jelzési  fogalom jelfogóinak áramköre
24.4. A 4-es jelzési fogalom jelfogó áramköre
24.5. A V3 jelzéskapcsoló jelfogó áramköre

25. A Hívójelző és a kijárati Hívójelzés feloldása jelző vezérlése
25.1. A Hívójelzést vezérlő jelfogó áramköre
25.2. A kijárati hívójelzés feloldása jelző áramköre

26. A fényáramkörök
26.1. A vörös fény áramköre
26.2. A pótvörös fényáramkör
26.3. A sárga1 és a zöld fény áramköre
26.4. A sárga2 fény áramköre
26.5. A hívófény áramköre
26.6. A zöld indikátor fényáramköre
26.7. A kijárati Hívójelzés feloldása jelző fényáramköre
26.8. A kijárati jelzők fényáramköre

27. A jelzőállítás során működő áramkörök összefoglalása

28. A sínáramkörök
28.1. A 400 Hz-es sínáramkörök
28.2. A 400 Hz-es elektronikus vevő
28.3. A vágánymenetirány jelfogók áramköre
28.4. Állomási ütemezett sínáramkörök

29. A szigeteltsín ellenőrző és a hamis oldást gátló jelfogók áramköre

30. A váltólezárás feloldása
30.1. A második váltólezárás üzemszerű, önműködő oldása
30.1.1. A bejárati jelző után elsőnek érintett váltó feloldása
30.1.2. Közbenső váltó feloldása
30.2. Az első váltólezárás üzemszerű oldása
30.3. A vágányút törlése
30.4. A vonatérzékelő jelfogók áramköre
30.5. A kényszeroldó áramkör
30.5.1. A kényszeroldás időzítése
30.5.1.1. Az áramkör működése, ha a vonat fékúttávolságon kívül van
30.5.1.2. Vágányút visszavonása fékúttávolságon belüli vonat esetén
30.5.2. A kényszeroldó áramkör
31. A visszajelentő áramkörök
31.1. A váltók visszajelentése
31.2. A lezárt vágányút és a fogadóvágányok foglaltsági helyzetének visszajelentése
31.3. A jelzők visszajelentése

32. A zavarjelző áramkörök
32.1. A jelzőzavart jelző áramkör
32.2. A váltózavart jelző áramkör

33. A térközbiztosító berendezések csatlakoztatása a Dominó rendszerű állomási biztosítóberendezéshez
33.1. A kijárati ismétlőzár jelfogó áramköre
32.2. A vezérmágnes áramkör

34. A jelfogók alapállásának ellenőrzése és működésének vizsgálata

35. Az emelt sebesség
35.1. Az emelt sebességű Dominó 55 típusú berendezés
35.2. A kezdő és cél jelfogók áramköre
35.3. A második váltólezáró jelfogók áramköre
35.4. A második jelzővezérlő jelfogók áramköre
35.5. Az 1-es jelzési fogalom jelfogók áramköre
35.6. A vonatérzékelő jelfogók áramköre
35.6.1. Kezdőponti B vonatérzékelő jelfogó
35.6.2. Végponti B vonatérzékelő jelfogó
35.6.3. Kezdőponti A vonatérzékelő jelfogó
35.6.4. Végponti A vonatérzékelő jelfogó
35.6.5. A sorompó vonatérzékelő jelfogók
35.7. A sorompóvezérlő jelfogók áramköre
35.8. A fényellenőrző és fényellenőrző segéd jelfogók áramköre
35.8.1. A sorompó fényellenőrző jelfogók
35.8.2. A sorompó fényvizsgáló jelfogó
35.8.3. A piros fény gyűjtő jelfogók 
35.8.4. A fehér fény gyűjtő jelfogó 
35.9. A sorompóhajtómű és a félcsapórudak áramkörei
35.9.1. A félcsapórúd végállást ellenőrző jelfogók
35.9.2. A behaladó félcsapórudak 12,5°-os helyzetét ellenőrző jelfogók
35.9.3. A csapórúdtörést érzékelő jelfogók
35.9.4. A lassú felnyitást vezérlő jelfogó
35.9.5. A csapórúdtörést ellenőrző jelfogó 
35.9.6. A csapórúd törésérzékelő vizsgáló jelfogó
35.9.7. A csapórúd törésnél 40 km/h sebességet engedélyező jelfogó
35.9.8. Csapórudak mínusz végállását tároló jelfogó 
35.9.9. Második vonat részére a csapórudak mínusz végállását jelző jelfogó 
35.9.10. A csapórúd zavart érzékelő jelfogó 
35.10. Az időzítő órák
35.11. A sorompó gyűjtőzavar áramkör
35.12. A szigeteltsín ellenőrző és a hamis oldást gátló jelfogók áramköre
35.13. Az időzített kényszeroldás áramköre
35.13.1. A kényszeroldás időzítése
35.13.2. A kényszeroldó áramkör
35.14. Az állomási jelfeladás és a térköztáplálás
35.14.1. Az átmenő fővágány
34.14.2. A „Megállj!” állásba ejtő szakasz
35.14.3. A sugárzókábelek táplálása
35.14.3.1. A sugárzókábelek táplálását bekapcsoló jelfogó
35.14.3.2. A rövid sugárzókábel táplálását lekapcsoló jelfogó
35.14.3.3. A sugárzókábelek épségét ellenőrző jelfogók
35.14.3.4. A sugárzókábelek működését vizsgáló jelfogó 
35.14.3.5. A sugárzókábelek táplálása
35.14.4. A térköztáplálás
35.15. MATÜA állomási csatlakozás
35.15.1. Az 1-es ütemfigyelő ismétlő jelfogó
35.15.2. Ütemfigyelő segéd jelfogó
35.15.3. Az ütemfigyelő jelfogók
35.15.4. A MATÜA jellemzői
35.15.4.1. A MATÜA kimenetei
35.15.4.2. A MATÜA működése 
35.15.5. Állomási ütemadó 1-es ütem figyelése 
35.16. Az emelt sebességű térközcsatlakozás
35.16.1. A bejárati jelző fényellenőrző ismétlő jelfogók áramköre
35.16.2. Az állomásvégi függéseket közvetítő jelfogó
35.16.3. Az ejtésellenőrzést előkészítő jelfogó 
35.16.4. Az ütemérzékelő ismétlő jelfogó 
35.16.5. A hurokvizsgáló jelfogó 
35.16.6. A feloldást előkészítő jelfogó
35.16.7. Az 1-es ütem kapcsoló jelfogó 
35.16.8. A 2 perces időzítő óra 
35.16.9. A vezérmágnes áramkör
35.16.10. A hurokfigyelő és ütemfeloldó áramkör
35.16.11. A térközjelző „Megállj!” áramkör
35.17. Visszajelentések
35.17.1. Az állomási sorompó visszajelentése
35.17.2. A sorompó vágánycsíkjainak visszajelentése, a jelzőkezelés tárolása
35.17.3. A bejárati jelző visszajelentése
35.17.4. A kényszeroldás visszajelentése
35.17.5. A sugárzókábelek visszajelentése