Biztosítóberendezési feladatok gyűjteménye
Besenyei József
2017.

2940 Ft (5% ÁFA-val)
kapcsolat:
jeney.judit [at] bgok.hu (Jeney Judit)

A jegyzet előszava

Image

Gyakran feltehetjük a következő kérdést: ki számít jó forgalmi szakembernek?

A válasz látszólag egyszerűnek tűnik, de ugyanakkor nagyon összetett és nehezen megfogalmazható feladat. Egy valamit azonban, már az elején biztosan leszögezhetünk, hogy nem az, aki az utasítást az elejétől a végéig szóról szóra ismeri!

A gyakorlatban – az életben – egy adott biztosítóberendezési hiba előfordulásánál az alábbi tényezők határozzák meg a szolgálattevő beavatkozásának eredményességét és adják meg a választ a feltett kérdésre: helyzetfelismerés, döntési képesség, helyismeret, forgalmi szakmai ismeretek alkalmazott – és nem mechanikusan megtanult – ismerete, a kezelt berendezés részletes, átfogó ismerete, valamint amit az iskolában nem tanítanak: a rátermettség. Ezek a tényezők elsajátítása és szinten tartása többségében logikus gondolkodásmódot kíván, ugyanis az adott biztosítóberendezés meghibásodásakor dől el igazán, hogy a szolgálattevő birtokában van-e a fenti tényezőknek, és tudja-e azokat a probléma megoldása érdekében, a vasúti közlekedés biztonságát szem előtt tartva hatékonyan alkalmazni. Amennyiben igen, akkor már tudjuk a választ a fenti kérdésre: jó szakembernek tekinthető.

Ebből következik a következő kérdés: hogyan jut el valaki idáig?

Régen, nem volt ördögtől való elgondolás az, hogy a forgalmi üzemmérnökjelöltet, a forgalmi vizsgái letételét követően, meghatározott ideig a váltóállító központba kezelőként foglalkoztatták, amit ezután a rendelkező forgalmi szolgálattevői és egyéb beosztások követtek. Mondjuk ki tiszta lelkiismerettel: ez a cél elérése érdekében így volt helyes. Manapság ezek, vasutas nyelven fogalmazva: a „szamárlétra” végigjárása sok esetben – egyéb okok miatt – elmarad, és sajnos olyan, szakmailag egyoldalúan felkészült  emberből is lehet olyan felelős vasúti szakember, aki még mindig lezárási táblázatot akar készíttetni az állomásfőnökkel – az F.2. sz. Forgalmi Utasítás téves értelmezése alapján – a Dominó 70 típusú nyomvonalterves biztosítóberendezésre! De sajnos vannak ennél még szomorúbb esetek is.

Igen, kijelenthető, hogy az általam megvilágított „visszacsatolás” hiánya fellelhető, és bizonyítható. A második feltett kérdésre, véleményem szerint a helyes válasz az: hogy a Forgalmi Utasítást alapjaiban jól ismerő kollégák csak abban az esetben tudnak ennek az elvárásnak megfelelni, ha a megszerzett elméleti tudásukat, átfogó biztosítóberendezési elvi, valamint kezelési ismerettel párosítják, és ezeket a továbbiakban alkalmazott tudásként használják. Ehhez viszont nagymértékben szükség van a biztosítóberendezési szakmára, akik a vasúti biztonság legjobb ismerőjeként, „átkonvertálják” a Forgalmi Utasításban leírt, a műszaki és szervezéstechnológiai fejlődéssel nem mindig lépést tartó – helyenként több évtizedes lemaradásban lévő – fejezeteket, utasításpontokat. Erre jó példa a Dominó 70-es biztosítóberendezések több mint 40 éves üzemeltetési múltja, azonban ha már a lezárási táblázatot említettem, azt már az első, Integra szabadkapcsolású jelfogós biztosítóberendezésekre sem szabadna készíteni, pedig ne feledjük ezeket a berendezéseket 1950-es évek közepén telepítették. Ez már 60 éves lemaradás a műszaki és technológiai fejlődéshez képest! A cél elérése érdekében, végleg rá kell tehát mutatnunk azon összefüggésekre, amelyek a jövőben a megoldás, az utasítás teljes újragondolása, a „bebetonozott” pontok végleges elmozdítása, és ez által, az alkalmazott tudás, a logikus gondolkodásmód kifejlesztésének irányába hatnak.

A könyv megírásának indítéka, valamint elsődleges célja mindenféleképpen e nemes cél elérése és megvalósítása.

 


Image
Image
Image
Image

 

Tartalomjegyzék

I. Feladatok a vasúti biztosítóberendezési tervezés, fejlesztés, valamint a függőségi tervek szerkesztésének témaköréből
1. Kulcsos jelzőberendezések
1.1. Mintafeladatok kulcsos jelzőberendezésekre
1.2. Gyakorlófeladatok kulcsos jelző és biztosítóberendezésekre

2. Koordinátarendszerű elven működő elektromechanikus biztosítóberendezések
2.1. Mintafeladatok a koordinátarendszerű elven működő elektromechanikus biztosító berendezésekre
2.2. Gyakorlófeladatok a koordinátarendszerű elven működő elektromechanikus biztosítóberendezésekhez

3. Koordinátarendszerű elven működő jelfogófüggéses biztosítóberendezések
3.1. Mintafeladatok a koordinátarendszerű elven működő jelfogófüggéses biztosítóberendezésekre
3.2. Gyakorlófeladatok koordinátarendszerű elven működő jelfogófüggéses biztosítóberendezésekre

4. Nyomvonalterves elven működő jelfogófüggéses biztosítóberendezések
4.1. Mintafeladatok nyomvonalterves elven működő jelfogófüggéses biztosítóberendezésekre
4.2. Gyakorlófeladatok nyomvonalterves elven működő jelfogófüggéses biztosítóberendezésekre

II. TESZT FELADATOK
1. A vasúti biztonságtechnika alapkérdéseinek témaköréből
2. Biztosítóberendezési szerkezetek
3. Mechanikus – Kulcsos – berendezések
    Kulcsrögzítő biztosítóberendezések
4. Elektromechanikus biztosítóberendezések
    Siemens-Halske (SH) típusú vágányutas biztosítóberendezések
    Fényjelzős mechanikus SH-rendszerű biztosítóberendezések
    Siemens-Halske rendszerű térközbiztosító berendezés
5. VES rendszerű elektrodinamikus biztosítóberendezés
6. Jelfogófüggéses biztosítóberendezések
    Dominó 55 típusú biztosítóberendezés
    Dominó 70 típusú biztosítóberendezés
    Automata térközbiztosító berendezések
    Automata – vonat által vezérelt – sorompóberendezések
    Az emelt sebességű közlekedés biztosítása a térközi berendezéseknél
7. Elektronikus, számítógép alapú biztosítóberendezések
    Bevezetés a számítógép alapú biztosítóberendezésekbe
    Elektra típusú biztosítóberendezés AKF kezelőfelülettel
    Elektra 2 típusú biztosítóberendezés EBO 2 kezelőfelülettel
    SIMIS IS típusú biztosítóberendezés ILTIS kezelői felülettel

III. Képes gyakorlófeladatok a biztosítóberendezésEK témaköréből
1. Külsőtéri biztosítóberendezési szerkezetek
2. Kulcsazonosító berendezés és külsőtéri szerkezetei
3. Elektromechanikus biztosítóberendezések: a Siemens-Halske féle rendszer
4. Dominó rendszerű biztosítóberendezések
    Dominó 55 típusú biztosítóberendezés
    Dominó 70 típusú biztosítóberendezés
5. Számítógép alapú biztosítóberendezések
    Elektra 2 típusú biztosítóberendezés EBO 2 kezelőfelülettel
    SIMIS IS típusú biztosítóberendezés ILTIS kezelőfeülettel

IV. Biztosítóberendezési esettanulmányok
     Lezárási és Elzárási táblázatok, Elzárási és Lezárási tervek
     Kül- és beltéri biztosítóberendezési szerkezetek