Átmenetileg nem kapható

Általános műszaki és elektrotechnikai ismeretek
Keszmann János
2021.

3150 Ft (5% ÁFA-val)
kapcsolat:
jeney.judit [at] bgok.hu (Jeney Judit)

A jegyzet előszava

Image

A vasúti járművezető képzés első modulja az Általános szakmai ismeretek, mely tartalmazza a Fizikai alaptörvények témakört. A képzési program ezen tananyagegysége azt a célt szolgálja, hogy megfelelő műszaki alapokat szolgáltasson a járművezető képzés további témaköreihez, hiszen ma már nemcsak műszaki alapképzettségű személyek jelentkezhetnek vasúti járművezető gyakornoknak.

A témakör oktatóinak nem könnyű a dolgok, mert ugyan építhetnek a középiskolai fizika tantárgyban tanultakra, de ez az alaptudás nem homogén a tanfolyamokon, és sok területen nem elegendő a további ismeretek ráépüléséhez.

Az ezredforduló környékén remek szakjegyzetek készültek, azonban már 20 éve nem készültek új oktatási segédletek a tanfolyami képzés támogatására. Ráadásul a műszaki rajzismeretekhez korábban nem is készült oktatási anyag.

Így most a képzési programhoz igazodóan állítottuk össze a szerzők jóváhagyásával a korábbi jegyzetek felhasználásával ezt az új jegyzetet. Reméljük a frissített tartalom, a színvonalas illusztrációk kellően segítik majd a sikeres hatósági vizsga letételéhez a képzésen résztvevőket.

Ehhez a tanuláshoz kívánok sok sikert és kitartást!

 


Image
Image
Image
Image

 

Tartalomjegyzék

I. Műszaki ábrázolás
1.1. Géprajz alapjai
1.2. Villamos kapcsolási rajzok
1.3. Logikai ábrák

II. vontatási mechanika
2.1. Mozgástani alapfogalmak és mértékegységek
2.2. Mozgások típusai
2.2.1. Egyenletesen haladó mozgás
2.2.2. Egyenletesen gyorsuló/lassuló mozgás
2.3. A testre ható erők
2.3.1. Az erő
2.3.2. A súrlódási erő
2.4. A munka, a teljesítmény és a helyzeti, mozgási energia
2.4.1. A munka
2.4.2. A teljesítmény
2.4.3. A mozgási energia
2.5. A vontatójárművek és a kocsik pályairányú mozgásállapota, a rájuk ható erők
2.6. A fékezés
2.7. Vontatási ellenállások
2.7.1. Gördülési ellenállás
2.7.2. Csapsúrlódási ellenállás
2.7.3. Sínillesztési (ütközési) ellenállás
2.7.4. Levegő-ellenállás
2.7.5. A vontatási ellenállás különleges összetevői
2.8. A vontató- és vontatott járművek alapellenállása
2.8.1. A vontatójárművek alapellenállása
2.8.2. A vontatott járművek fajlagos ellenállása
2.9. A pálya- és a járulékos ellenállások
2.9.1. Emelkedési ellenállás
2.9.2. Pályaívbeni haladásból származó ellenállás
2.9.3. Szélellenállás
2.9.4. Indítási ellenállás
2.9.5. Gyorsítási ellenállás
2.10. A gyorsítást és a fékteljesítményt befolyásoló tényezők
2.10.1. A vonóerő és a vonattovábbítási teljesítmény
2.10.2. A vonóerő és a tapadás
2.10.3. A vonóerő-sebesség jelleggörbe
2.10.4. A vonóerő-kifejtés miatti tengelyterhelés (tengelyerő) változás
2.10.5. A vasúti vontatójárművek energiafelhasználása
2.10.5.1. Energiaátalakulási folyamatok a vontatójárművekben
2.10.5.2. A dízel vontatójárművek hajtási rendszereivel szemben támasztott követelmények
2.10.6. Menetábrák
2.10.7. A gazdaságos vonattovábbítás elve
2.10.8. A vontatójárművek időalap- és teljesítmény-kihasználásának hatása az energiafelhasználásra
2.10.9. A rendkívüli megállások és a kifuttatási sebesség hatása az energiafogyasztásra
2.10.10. A továbbított vonat sebességének hatása
2.10.11. Vonatfűtés (energiaellátás) és sűrített levegő előállítás energiaigénye

III. Villamos alapismeretek
3.1. Anyagszerkezeti alapismeretek
3.2. Az egyenáramú hálózatok és azok összefüggései
3.2.1. A feszültség
3.2.2. A villamos áram
3.2.2.1. Az áramerősség
3.2.2.2. Az áramsűrűség
3.2.3. A villamos ellenállás
3.2.3.1. Ohm törvénye
3.2.3.2. Az ellenállások hőmérsékletfüggése
3.2.3.3. A fajlagos ellenállás
3.2.3.4. A vezető- és a szigetelő anyagok
3.2.4. Az egyszerű áramkör felépítése
3.2.5. Az ellenállások kapcsolásai
3.2.5.1. Kirchhoff I. törvénye, a párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredője
3.2.5.2. Kirchhoff II. törvénye, a sorosan kapcsolt ellenállások eredője
3.2.5.3. Ellenállás mérése V-A módszerrel (Ohm törvénye alapján)
3.3. Feszültségforrások
3.3.1. A feszültségforrások kapcsolási módjai
3.3.1.1. A feszültségforrások soros kapcsolása
3.3.1.2. A feszültségforrások párhuzamos kapcsolása
3.3.1.3. A forrás- és a kapocsfeszültség, az ideális és a valóságos feszültségforrások
3.4. A villamos munka és a villamos teljesítmény
3.5. A hatásfok
3.6. A villamos gépek veszteségei
3.7. A villamos áram hatásai
3.7.1. A villamos áram hőhatása
3.7.2. A villamos áram vegyi hatása
3.7.2.1. Az elektrolízis
3.7.2.2. A galvánelemek
3.7.2.3. Az akkumulátorok
3.8. Elektrosztatika
3.8.1. Erőhatások a villamos töltések között
3.8.2. A villamos térerősség
3.8.3. A kondenzátor és a kapacitás
3.8.3.1. A kondenzátorok párhuzamos kapcsolása
3.8.3.2. A kondenzátorok soros kapcsolása
3.9. Mágneses tér
3.9.1. Mágneses alapjelenségek
3.9.2. A villamos áram mágneses hatása
3.9.3. A mágneses indukció
3.9.3.1. Indukcióvonalak
3.9.4. A mágneses fluxus
3.9.5. A mágneses térerősség
3.9.6. A mágneses permeabilitás
3.9.6.1. Az abszolút permeabilitás
3.9.6.2. A relatív permeabilitás
3.9.6.3. Az anyagok felosztása mágneses szempontból
3.9.7. A mágnesezési görbe felvétele
3.9.7.1. Az átmágnesezési körfolyamat (hiszterézis)
3.9.8. A mágneses térbe helyezett, árammal átjárt vezetőre ható erő
3.9.9. Az árammal átjárt párhuzamos vezetők között fellépő erőhatás
3.9.10. A mozgási indukció, Lenz törvénye
3.9.11. A nyugalmi, a kölcsönös indukció és az önindukció
3.9.11.1. A nyugalmi indukció
3.9.11.2. A kölcsönös indukció
3.9.11.3. Az önindukció
3.9.12. Örvényáramok
3.10. Váltakozó áramú hálózatok
3.10.1. A váltakozó feszültség fogalma, ábrázolása
3.10.2. A váltakozó feszültség és áram ábrázolása
3.10.3. A váltakozó áram és feszültség effektív értéke
3.10.4. A váltakozó áram teljesítménye
3.10.4.1. A látszólagos teljesítmény
3.10.4.2. A hatásos teljesítmény
3.10.4.3. A meddő teljesítmény
3.10.4.4. A teljesítmény-háromszög
3.10.5. Váltakozó áramú áramkörök
3.10.5.1. Ideális ohmos ellenállás a váltakozó áramú áramkörben
3.10.5.2. Ideális induktivitás a váltakozó áramú áramkörben
3.10.5.3. Ideális kapacitás a váltakozó áramú áramkörben
3.10.5.4. Az impedancia fogalma
3.10.6. A háromfázisú váltakozó áram és az előállítása
3.10.6.1. A háromfázisú rendszer kapcsolási módjai
3.11. Átmeneti jelenségek
3.11.1. Induktivitást tartalmazó áramkör átmeneti jelenségei
3.11.2. Kapacitást tartalmazó áramkör átmeneti jelenségei
3.12. A villamos gépek
3.12.1. Transzformátorok
3.12.1.1. Drop (százalékos rövidzárási feszültség)
3.12.1.2. Transzformátorok felépítése
3.12.1.3. Egyfázisú transzformátorok
3.12.1.4. Autotranszformátorok, takarékkapcsolású, vagy takarék transzformátorok
3.12.1.5. Háromfázisú transzformátorok
3.12.1.6. Mérőtranszformátorok
3.12.1.7. Szórótranszformátorok
3.12.1.8. Egyenáramú áramváltók
3.12.2. Indukciós (aszinkron) gép
3.12.2.1. Aszinkron gép működése és szerkezete
3.12.2.2. Szlip
3.12.2.3. Aszinkron gép teljes nyomaték-fordulatszám (M-n) jelleggörbéje
3.12.2.4. Kalickás motorok indítása
3.12.2.5. Csúszógyűrűs aszinkron motorok indítása
3.12.2.6. Aszinkron motorok fordulatszám szabályozása
3.12.2.7. Aszinkron motorok forgásirányának megváltoztatása
3.12.2.8. Különleges aszinkron motorok
3.12.3. Egyenáramú gépek
3.12.3.1. Egyenáramú gépek működési elve
3.12.3.2. Egyenáramú gépek szerkezeti felépítése
3.12.3.3. Egyenáramú gépek gerjesztési módjai
3.12.3.4. Kommutáció
3.12.3.5. Armatúra-reakció (forgórész-visszahatás)
3.12.3.6. Armatúra-reakció következményeinek kiküszöbölése
3.12.3.7. Egyenáramú villamos gépek jellemzői, üzeme és alkalmazásuk
3.12.3.8. Egyenáramú generátorok
3.12.3.9. Egyenáramú motorok
3.12.3.10. Hullámos egyenáramú motorok
3.12.3.11. Egyfázisú kommutátoros motorok
3.12.4. Villamos gépek melegedése, hűtése
3.13. Félvezetők, áramirányítók
3.13.1. Nem vezérelhető félvezető – a dióda
3.13.1.1. Különleges dióda – a Zener-dióda
3.13.2. Vezérelhető félvezetők
3.13.2.1. Tirisztor
3.13.2.2. Oltható tirisztor (GTO)
3.13.2.3. Triac
3.13.2.4. Tranzisztorok
3.13.3. Félvezetők hűtése
3.13.4. Áramirányítók legfontosabb fajtái
3.13.4.1. Egyenirányító kapcsolások
3.13.4.2. Az egyenirányítók néhány kiegészítő eleme
3.13.4.3. Egyéb áramirányítók a vontatójárműveken
3.13.4.4. Váltóirányítók (inverterek)
3.13.4.5. Korszerű vontatójárművek hajtásrendszerei
3.14. Akkumulátor-töltő és töltésszabályozó berendezések
3.14.1. AT-1 típusú tirisztoros akkumulátor-töltő
3.14.3. TA 89 V / 130 A típusú akkumulátor-töltő
3.15. Villamos ív, ívoltási eljárások
3.15.1. Villamos ív, és villamos kisülések a légköri nyomású levegőben
3.15.2. Egyenáramú ív és oltása
3.15.3. Váltakozó áram megszakítása
3.16. Vezérlés- és szabályozástechnika
3.16.1. Villamos vezérlések
3.16.1.1. Vezérlés szervei
3.16.1.2. Vezérlések logikai alapfeltételei, logikai áramkörök
3.16.1.3. Logikai kapuáramkörök
3.16.2. Szabályozástechnika alapjai