A tanulásról
Jeney Judit – Szekeres Zsófia
2019.

840 Ft (5% ÁFA-val)
kapcsolat:
jeney.judit [at] bgok.hu (Jeney Judit)

A jegyzet előszava

Tisztelt Olvasó! Kedves Tanulni Vágyó Kolléga! 

Image

„ A magyar vasutasok a társadalmi és állami közéletnek mindig értékes tagjai voltak. (…) a vasút sem maradhat el a haladástól. Ez a haladás pedig (…) nem tűr késlekedést, mert előretörtet és legázolja, maga alá temeti azokat, akik tudatlanságukkal hátráltatják, vagy tudálékossággal megkötni akarják – szárnyaskerekét.” – írta nyolcvannyolc évvel ezelőtt, 1931-ben Sági Ernő Miklós magyar királyi államvasúti felügyelő a vasutasok képzéséről, és önképzéséről. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy gondolatai mindmáig érvényesek, sőt megszívlelendők. A továbbjutás, a szakmai érvényesülés ugyanis egyetlen korban sem nélkülözheti a szellemi gyarapodást.

Tanulni természetesen egészen más fiatal fejjel, mint érett felnőttként elsajátítani az új ismereteket, beülni újra az iskolapadba. Speciális vasúti képzettségünk ellenére nekünk is alkalmazkodnunk kell a külvilág kihívásaihoz, elsősorban az egyre nagyobb tudásszintet kívánó munkahelyi követelményekhez. A kihívások hónapról-hónapra és évről-évre sokasodnak: ma már nem elég egy tanfolyam záróvizsgáján megfelelni, hiszen napjainkban minden embernek egész élete során, folyamatosan képeznie kell magát. Kizárólag így sajátíthat el bármikor újabb ismereteket, akár a saját szakmájában, akár attól egészen eltérő hivatások területén. Az „élethosszig tartó tanulás” kora a miénk, amely a folyamatos nagyipari termelésbővülésre, valamint az ebből adódó társadalmi és gazdasági változásokra vezethető vissza. Ezek tették ugyanis szükségessé, hogy a gyermek- és serdülőkori intézményesített oktatás-nevelés, immáron a felnőttkorra is kiterjedjen. Természetesen nemcsak Magyarországon, hiszen mára Európa- és világszerte nemzetközi tanulási és tudáspiac van kialakulóban, tehát az állandó önképzés, a tanulás, ugyanúgy az élet szabta követelmény a munkavállalóval szemben, éljen bármely kontinens bármely államában is. Akármilyen beosztásban dolgozunk, napjaink társadalmi elvárásaként, naprakész tudás birtokában kell lennünk. Ehhez pedig a korábban megszerzett ismereteink folyamatos kiegészítésre, illetve módosításra szorulnak. Szükséges, hogy megtaláljuk a számunkra megfelelő tudásszerzési módokat és kereteket. Vitathatatlan tény, hogy eltérően „fog az agyunk” fiatalként, mint felnőtt, dolgozó emberként, de az idők során arra is rádöbbenhetünk, hogy ennek egészen más, ettől eltérő oka van. Nevezetesen az, hogy NEM TANULTUNK MEG TANULNI! 

A tanulás nem csupán egy adott szöveg kényszerű bemagolását jelenti, hanem a tudásnak olyan rendszerezett és tartós elraktározása, hogy a tanultak bármikor előhívhatók és felhasználhatók, gyakorlati képességekre válthatók legyenek. Hiába tanultunk meg egykor valamit, ha azt nem tudjuk alkalmazni a későbbiekben. A felnőttkori tanulásban az életkori sajátosságokon túl, további nehézséget jelent minden más külső hatás, amelynek ki vagyunk téve akár a munkahelyen, akár a családban. Például, ha a képesítés megszerzésétől függ a munkahely megtartása vagy elvesztése. Ugyanilyen negatív hatást vált ki a stressz, hogy miként tudunk megfelelni egy tanfolyamon vagy részoktatáson a velünk szemben támasztott elvárásoknak. Ilyenkor jöhet jól, ha „tudunk megfelelő módon és technikával tanulni”. A XXI. század hihetetlen gyorsaságú technikai és gazdasági fejlődését ugyanis csak akkor tudjuk követni, csak akkor válhatunk annak alkotó részeseivé, ha naprakész tudással bírunk a szakmánkban. 

Éppen ezért azt javasoljuk, hogy ne keseredjen el, ha az Ön számára nehézséget okoz a tanulás, hiszen az eltelt évtizedekben maga a tanulás technikája, módszertana is gyökeresen átalakult. Jó hír, hogy könnyebbé és rugalmasabbá vált a pár évtizeddel ezelőtti gyakorlatnál. Ráadásul ma már számtalan ismeret segít abban, hogy miként kezdjünk hozzá a tanuláshoz, milyen eszközökkel tanuljunk, és a megszerzett tudás hogyan válhat életünk vagy hivatásunk részévé.

A tanulás tehát megtanulható – ezért írtuk Önnek ezt a jegyzetet, pontosabban ebben kívánunk Önnek segíteni. Szándékunk szerint olyan hasznos tudnivalókat, gyakorlati segítségeket, könnyen érthető és alkalmazható módszereket gyűjtöttünk össze egy kötetbe, amelyek nemcsak rávezetik a hatékony tanulásra, hanem egész életén keresztül el is kísérik, magabiztossággal és élethosszig tartó tanulási képességgel felvértezve Önt.

Kérjük, olvassa figyelmesen és használja gyakran ezt a jegyzetet, hiszen ha nem is fogad meg minden tanácsot az itt leírtakból, a tanulás módszertanát, néhány praktikumát elsajátíthatja belőle. Ez esetben pedig nincs olyan kihívás, amelynek ne tudna megfelelni a vasutas oktatásokon. Tanulni tehát tudni kell, és meg fog lepődni, hogy nem is olyan nehéz, csak megfelelő módszer kiválasztására, vagy módszerek kombinálására van szükség hozzá! Ehhez kívánunk segítséget adni. Jó tanulást és sok sikert!

 


Image
Image
Image
Image

 

Tartalomjegyzék

1. Mielőtt leülne tanulni
1.1. Higgyen abban, hogy képes eredményesen tanulni!
1.2. A tanulási képesség nem elég, tanulni akarni kell!
1.3. A tanulásnak legyen fontos, világos, értelmes célja!
1.4. Vizsgálja meg, hogy eléggé ösztönzőek-e a motivációi!
1.5. Figyelem és az emlékezet fejlesztése, működése
1.5.1. A koncentráló képesség fejlesztése
1.5.2. A megfigyelő képesség fejlesztése
1.5.3. Az emlékezet működése

2. A hatékony tanulás feltételrendszere
2.1. A tanulás alapfeltételei
2.2. A tanulás akadályai
2.1.1. Szókincsteszt
2.1.2. Olvasási módok és technikák
2.3. Több feladat, kevesebb idő
2.4. A tudás megszerezhető
2.4.1. Könyvtárhasználat
2.4.2. A tankönyv az mégiscsak tankönyv
2.4.3. Internet használati útmutató
2.4.3.1. Néhány szó az e-learningről, a távtanulás egyik módjáról
2.4.3.2. Az e-learning technikai feltételei
2.4.3.3. E-learninggel támogatott oktatás, tanulás
2.4.4. Szakmai fejlődés és a tapasztalatok

3. Ismerje meg saját tanulási stílusát!
3.1. Tanulási stílusok Honey és Mumford nyomán
3.1.1. A stílus felismerése
3.2. Tanulási stílus kérdőív

4. Tanulási stratégiák, módszerek, technikák
4.1. Cornell-módszer
4.2 PQ4R módszer
4.3. Gondolattérkép
4.4. Elemi tanulási módszerek
4.4.1. Ismeretlen szó meghatározása
4.4.2. Kulcsfogalmak kiírása
4.4.3. Kulcsfogalmak definíciója
4.4.4. Fogalmak közötti kapcsolatok megkeresése, és ezek diagramszerű feljegyzése
4.4.5. „Parafrazeálás” – átfogalmazás
4.4.6. Ábra készítése
4.4.7. Összefoglalás
4.4.8. Ismétlő áttekintés
4.4.9. Állandó kötelesség
4.5. Tanácsok, ötletek néhány tantárgy, témakör tanulásához
4.5.1. Vasúti utasítások tanulása
4.5.2. Nyelvtanulás
4.5.3. Aki még nem használta a számítógépet a tanuláshoz
4.5.4. Képességfejlesztő tréningek

5. A tudás ellenőrzése
5.1. Dolgozatírás
5.2. Vizsgák
5.2.1. A vizsgadrukk legyőzése
5.2.2. A vizsgázás technikája
5.2.3. Vizsgatípusok
5.2.3.1. Szóbeli vizsga
5.2.3.2. Írásbeli vizsga
5.2.3.3. Próbavizsga
5.2.3.4. Gyakorlati vizsga
5.2.3.5. Interaktív vizsga

6. A stressz megelőzése