PZB rendszerű I60R Indusi vonatbefolyásoló berendezések működése és vizsgálatai
Takács Tibor
2022.

1890 Ft (5% ÁFA-val)
kapcsolat:
jeney.judit [at] bgok.hu (Jeney Judit)

A jegyzet előszava

Image

Az elkészült jegyzet az Európai Unió területén korlátozás nélküli vasúti közlekedés, a társvasutak vasútvonalain történő közlekedés járműoldali feltételeinek megteremtése, az új szállítású járművekbe beépített berendezések rendelkezésre állásának eredményeképpen szükséges Indusi berendezések egyre szélesebb körű alkalmazásához szükséges tudásmennyiség összefoglalása érdekében íródott.

A berendezések vizsgálatait, karbantartását végző személyek számára szükséges az ismeretanyagok rögzítése, biztosítása annak érdekében, hogy az Indusi berendezések biztonságos működése mindenkor biztosítható legyen.

A jegyzet egységes keretben tartalmazza a MÁV-START Zrt. egyes vontatójárműveibe beépített, illetve üzemeltetett a MÁV Zrt./GySEV, illetve több ország vasútvonalán való közlekedésre engedélyezett PZB (pontszerű vonatbefolyásoló berendezés) rendszerű I60R típusú önálló, nem LZB80-nal együttműködő vonatbefolyásoló berendezés leírását, működési elvét, karbantartási ismereteit.

A műszaki leírás alkalmazható a PZB-I60R berendezés beépítési munkáinak tervezéséhez, a berendezés rendszeres vizsgálatait végzők munkájához, továbbá első, illetve folyamatos oktatáshoz.

Az Indusi berendezés a MÁV-START Zrt. járműveinél Magyarországon általánosan nincs használatban, azonban a társvasutak vonalain közlekedő járműveknél az üzemben tartáshoz a karbantartó szakembereknek az Indusi berendezésekre előírt karbantartási feltételeket biztosítaniuk kell.

A jegyzet átfogóan tartalmazza mind az üzemeltetési, mind a karbantartási ismereteket, amelyekre a megfelelő ismeretek megszerzése során szükség van.

A kitűzött cél jegyében a jegyzet segít abban a munkában, hogy az ismereteket megszerző, vizsgálatokra képesített személyek megtalálják benne a biztonságot megalapozó működés alapjait, a hibafeltáráshoz szükséges alapkövetelményeket, ismereteket.

 


Image
Image
Image
Image

 

Tartalomjegyzék

I. Közlekedésbiztonság, az éberségi, vonatbefolyásoló berendezések biztonsági feladatai
1.1. A közlekedésbiztonság fogalma és tartalma
1.2. A vonatbefolyásoló berendezések biztonsági feladatai

II. Vonatbefolyásoló berendezések
2.1. Történeti áttekintés
2.2. A kialakult vonatbefolyásolási elvek
2.3. Pontszerű vonatbefolyásolás elve

III. Az induktív pálya-jármű kapcsolati elven működő Indusi berendezés
3.1. A pályaoldali Indusi berendezés működési elve
3.2. Az alkalmazott pontszerű vonatbefolyásoló rendszer induktív pálya-járműkapcsolat felépítése, működése
3.3. Az induktív pálya-jármű kapcsolat elrendezése
3.3.1. A pályaoldali tekercs működése
3.3.2. A pályaoldali tekercsek elhelyezése
3.4. Az Indusi vonatbefolyásolás általános működési elve
3.5. Az Indusi berendezés hangjelzései
3.6. Az Indusi berendezés kezelőelemei
3.7. Az Indusi berendezés vonatnemeinek beállítása
3.7.1. Az adatbevitel, adatbeállítás lépései
3.7.2. Adatlekérdezés kódolt csatlakozó alkalmazásával
3.7.2.1. Hibaazonosító megjelenítése
3.7.2.2. Beállított kerékátmérő megjelenítése
3.7.2.3. Indusi járműazonosító megjelenítése
3.7.2.4. Indusi szoftver és jármű verzió megjelenítése
3.7.2.5. Megengedett maximális járműsebesség
3.7.2.6. A tényleges sebesség kijelzése
3.8. Az Indusi működési folyamatának részletes leírása
3.8.1. 1 000 Hz-es befolyásolás
3.8.2. 2 000 Hz-es befolyásolás
3.8.3. 500 Hz-es befolyásolás
3.8.4. Tolatási üzemmód
3.8.5. Eljárás hiba esetén
3.8.6. Az Indusi berendezés kezelő kapcsolói
3.8.6.1. „Wachsamkeit” (nyugtázó) kapcsoló kezelése funkciói
3.8.6.2. „Frei” (oldás) kapcsoló kezelése, funkciói
3.8.6.3. „Befehl” kapcsoló kezelése, funkciói
3.8.7. Működéspróba
3.8.8. Sebesség-felügyeleti funkciók
3.8.8.1. Az 1 000 Hz-es sebességfelügyeleti funkciók
3.8.8.2. Az 500 Hz-es sebesség-felügyeleti funkciók
3.8.8.3. A 2 000 Hz-es sebesség-felügyeleti funkció
3.8.8.4. Startprogram
3.8.8.5. A „Befehl” kapcsoló működtetése mellett Megállj! állású jelző meghaladása estén működő sebesség-felügyelet
3.8.8.6. Egyéb sebesség-felügyeleti funkciók
3.8.9. Az Indusi berendezés vonatnem üzemmódjai
3.8.9.1. Alsó (tehervonati), „U” üzemmód
3.8.9.2. Középső (személyvonati), „M” üzemmód
3.8.9.3. Felső (nagysebességű), „O” üzemmód

IV. Az I60R járműfedélzeti berendezés Műszaki adatai és felépítése
4.1. Az I60R járműfedélzeti berendezés műszaki adatai
4.2. Az I60R járműfedéleztei berendezés felépítése
4.2.1. Az I60R egységeinek feladatai
4.2.2. Az I60R Indusi berendezést működtető szoftverek
4.2.3. Az Indusi berendezés diagnosztikai feladatú szoftverei
4.2.3.1. PZB Service szoftver
4.2.3.2. ADS3/ADS4 adatkiértékelő szoftver

V. Az Indusi berendezések vizsgálata
5.1. Az Indusi berendezés vizsgálatnál kötelezően használandó vizsgáló eszközök
5.1.1. Deuta (XP20 típusú) tengelyvégadó meghajtó berendezés
5.1.2. Pályamágnes (befolyásolás) szimuláló készülék
5.1.3. Járműmágnes, Indusi frekvenciavizsgáló eszközök
5.1.4. Kerékátmérő ellenörző készülék
5.2. A vizsgálóeszközök rendszeres műszeres ellenőrzése
5.3. A PZB90 rendszerű Indusi berendezés vizsgálati technológiai lépései
5.3.1. Indusi vizsgálatok nyilvántartása
5.3.2. Indusi berendezés hibamátrixa
5.3.2.1. Hibaazonosító számok
5.3.2.2. A hibakategóriák leírása
5.3.2.3. A hibakijelzések leírása
5.3.3. Indusi központi egység kártyái
5.3.3.1. I80AN kártya
5.3.3.2. ARUKO kártya
5.3.3.3. WEGAN kártya
5.3.3.4. INDFR kártya