A HÉV személyszállító járműveinek vezérlő- és főáramköri rendszerei és berendezései
Szőke Péter
2018.

3990 Ft (5% ÁFA-val)
kapcsolat:
jeney.judit [at] bgok.hu (Jeney Judit)

 A jegyzet előszava

Image

Kedves Járművezető tanuló!

Gratulálok az általános szakmai ismeretek modul sikeres teljesítéséhez, ezáltal olyan műszaki alapismeretek birtokába jutott, mely alapján a jelenlegi HÉV személyszállító járműparkkal – az MIX/A, az MX és az MX/A – kapcsolatos műszaki ismeretek elsajátítása lehetségessé vált. A jegyzet készítésekor fontos cél volt, hogy a járművezető tanulók és a már végzett járművezetők is egyaránt könnyen bővíthessék és szinten tarthassák tudásukat.

Jelen jegyzet a fent említett járművek vezérlő- és főáramköri rendszereit és berendezéseit mutatja be. A felépített tematikát végig követve, átfogó képet kapunk a járműveink elektromos rendszeréről, annak fontosabb részeire kiterjedő leírással és a vezérlések taglalásával. Az első két fejezetben bemutatásra kerülnek a főáramköri berendezések, melyek elhelyezkedését a HÉV erősáramú rendszereiben a harmadik fejezet mutatja be. A negyedik fejezetben a vezérlő áramkörökről esik szó, melyek működését az utolsó, ötödik fejezet ismerteti. A berendezések elhelyezésének fizikális bemutatása a Járműismeret című tantárgy keretein belül történik.

Az anyag terjedelme miatt fontos, hogy minden fejezet után átismételje az addig tanultakat, ezért a fejezetek végén ismétlő kérdéseket talál, melyekre a legjobb tudása szerint, fejből válaszoljon. Minden fontos résznél fényképek, magyarázó ábrák segítik a leírtak könnyebb megértését. Amennyiben úgy érzi, hogy a tudása nem megfelelő, akkor újból olvassa el az adott fejezetet, hiszen a válaszokat ott találja.

Sikeres felkészülést kívánok!

 


Image
Image
Image
Image

 

Tartalomjegyzék

1. Villamos készülékek a főáramkörben
1.1. Áramellátási főáramköri berendezések
1.1.1. Áramszedő
1.1.2. Negatív visszavezetés (mínusz kefe)
1.2. Védelmi berendezések
1.2.1. Túlfeszültség levezető
1.2.2. Főkapcsoló (gyorskapcsoló)
1.3. Kapcsolási feladatokat ellátó berendezések
1.3.1. Áramszedő szakaszoló
1.3.2. Zárkapcsoló (egységkapcsoló, kontaktor)
1.3.3. Irányváltó kapcsoló
1.3.4. Menet-fék kapcsoló
1.4. Az áram- és feszültségingadozást érzékelő berendezések
1.4.1. Túláram relé (RSL4)
1.4.2. Léptető vagy fékáram relé (RSL8-E)
1.4.3. Nullfeszültség relé (RUL5-E)
1.4.4. Csúszásgátló relé (REL4-E)
1.5. Feszültségszabályozó berendezések
1.5.1. Induktív sönt
1.5.2. Indító és fékező ellenállások
1.6. Meghajtási feladatokat ellátó berendezések
1.6.1. Vontatómotor
1.6.1.1. Acélház
1.6.1.2. Állórész
1.6.1.3. Forgórész

2. 1000 voltos segédüzemi berendezések
2.1. Védelmi berendezések
2.1.1. Olvadóbiztosító
2.1.2. Segédüzemi túláram relé
2.2. Kapcsolási feladatokat ellátó berendezés
2.2.1. EMS32 zárkapcsoló
2.3. Meghajtási feladatokat ellátó berendezés
2.3.1. Légsűrítő meghajtómotor
2.4. Áramellátási berendezés
2.4.1. Főinverter
2.5. Egyéb berendezés
2.5.1. Fűtőtest

3. A főáramkör működési elve
3.1. Járművek vontatási áramköri rendszere
3.1.1. Soros – híd – párhuzamos kapcsolás
3.1.2. A vontatóáramkör felépülése kapcsolásonként
3.1.3. Mezőgyengítés
3.2. Villamosfékezés áramköri rendszere
3.2.1. Keresztmezős villamos fékkapcsolás
3.3. Indító és fékező automaták
3.4. Villamos motorok forgásirány-váltása

4. A vezérlő áramkörök elemei, berendezései
4.1. Elektromos kapcsolók
4.1.1. Billenőkapcsoló
4.1.2. Kamrás kapcsoló
4.1.3. Érintésvédelmi végálláskapcsoló
4.1.4. Nyomógomb
4.1.5. Késes biztosíték
4.1.6. Kocsilekapcsoló
4.1.7. LNFB vezérkapcsoló
4.1.8. Segédrelék
4.1.9. Segéd mágneskapcsolók (VG relék)
4.1.10. Időrelé
4.1.11. Kapcsolóművek
4.2. Túláramvédelmi berendezések
4.2.1. Kismegszakító
4.2.2. Termikus túláramrelé (hőkioldó)
4.2.3. NH késes olvadóbiztosíték
4.3. Eleketromos csatlás
4.3.1. Scharfenberg típusú vonó- és ütközőkészülék
4.3.2. Lengőkábelek
4.4. Áramellátási berendezések
4.4.1. Akkumulátor
4.4.2. A 24 V-os tápegység
4.5. A világítás berendezései
4.5.1. Világítási armatúra
4.5.2. Pályavilágítás
4.5.3. Egyéb világítási berendezések
4.6. A léghálózatba épített elektromos berendezések
4.6.1. Elektropneumatikus (EP) szelep
4.6.2. Nyomáskapcsoló és nyomásőr
4.7. Ellenőrző- és jelzőberendezések
4.7.1. Sebességmérő
4.7.2. Elektromos mérőműszerek
4.7.3. Ellenőrző lámpák
4.7.4. Utastájékoztató indításjelző berendezés
4.7.5. Ellenőrző LED-ek
4.7.6. Külső ajtójelző lámpa
4.7.7. Tűzjelző lámpa
4.7.8. Külső fékállapot visszajelző lámpaegység

5. A vezérlési rendszerek felépítése
5.1. Távvezérlés
5.1.1. A távvezérlés alapelve
5.1.2. A távvezérlési parancsok kiadásának módja
5.1.2.1. Az MX/A motorvonat vezetőállásának kezelőszervei 
5.1.2.2. Az MX motorvonat vezetőállásának kezelőszervei
5.1.2.3. Az MIX/A motorvonat vezetőállásának kezelőszervei
5.2. Áramellátási rendszerek
5.2.1. Áramszedő
5.2.2. Főinverter (töltő inverter)
5.3. Túláramvédelmi rendszer
5.4. Sebességszabályozó rendszerek
5.4.1. Menetvezérlés
5.4.1.1. Menetirány váltás feltételei
5.4.1.2. A félig önműködő menetvezérlés hiányosságai
5.4.2. Villamos ellenállásfék vezérlés
5.4.2.1. Kapcsolat a fékrendszerek között
5.4.3. Rögzítőfék
5.4.4. Pótkocsi kiegészítő fék
5.4.4.1. A kiegészítő fék működtetése
5.5. Utaskomfort rendszerek
5.5.1. Utastér-fűtés kapcsolása
5.5.1.1. Az utastéri fűtés vezérlésének felépítése
5.5.2. Világítás
5.5.2.1. Utastér-világítás
5.5.3. Utastájékoztató berendezés
5.6. Egyéb rendszerek
5.6.1. A légsűrítő és alrendszerei
5.6.1.1. Főlégsűrítő
5.6.1.2. Segédlégsűrítő
5.6.1.3. Gyors üzembe helyező rendszer
5.6.2. Egyéb világítási rendszerek
5.6.2.1. Vezetőállás világítás
5.6.2.2. Iránytábla világítás
5.6.2.3. Pályavilágítás
5.6.3. Éberségi berendezés (SIFA)
5.6.3.1. A SIFA 94 típusú berendezés működése
5.6.4. Utastér-ajtó működtető rendszer
5.6.4.1. Az ajtózárás az MX/A és az MX járműtípusnál
5.6.4.2. Az ajtónyitás az MX/A és az MX járműtípusnál
5.6.4.3. Az ajtók légtelenítése az MX/A és az MX járműtípusnál
5.6.4.4. Az ajtóvezérlés kapcsolói az MIX/A járműtípusnál
5.6.4.5. Ajtóvezérlés
5.6.5. Menetregisztráló
5.6.6. URH rádió
5.6.6.1. Az URH rádió vezérlése
5.6.7. Homokszóró
5.6.7.1. A homokszóró vezérlése
5.6.8. Tűzjelző
5.6.9. Vezetőállás fűtés
5.6.10. Lábfűtés