Vissza a nyitóoldalra  
15:42 2013. 08. 28.
Magunkról
    Történetünk
    Küldetésünk
    Képzési profil
Kapcsolatfelvétel
Induló tanfolyamok
Tanfolyami képzés
    Budapest
    Debrecen
    Miskolc
    Pécs
    Szeged
    Szombathely
Tanulmányi és
    Vizsgaszabályzat

Képzésfejlesztés és
    Szabályozás

Minőségirányítás
GyIK
Oktatóknak
Felnőttképzési
    engedély birtokában
    szervezhető képzések

Adatkezelési
    tájékoztató

Vasúttársasági vizsga
Eltérések vizsga 2021
Kiadványok
Távközlési krónika
Digitális tananyagok


Alapképzést végző szolgáltatók nyilvántartásába vételének száma:
VHF/94773-2/2021-ITM
Oktatásszervezési regisztráció:
VHF/94773-3/2021-ITM
Felnőttképzési nyilvántartási szám:
B/2020/000790
Felnőttképzési engedélyszám:
E/2021/000026


Képzési profilunk

A Baross Gábor Oktatási Központ a következő oktatási programokat ajánlja leendő megrendelői figyelmébe:

Vasútszakmai képzések:

A 19/2011. NFM rendelet (képzési rendelet hatálya alá tartozó) vasútszakmai képzések:

I. Országos közforgalmú, térségi és saját célú vasúti pályahálózat

 • Általános forgalmi
 • Önállósító forgalmi
 • Vasútüzem vezető
 • Vonat fel- és átvevő
 • Vonali tolatásvezető
 • Tolatásvezető, Gurításvezető
 • Kocsirendező, Saruzó, Vonali kocsirendező, Szállítmánykísérő
 • Váltókezelő
 • Térközőr, Vonat-jelentőőr, Sorompókezelő, Jelzőőr, Biztosítóberendezési műszerész, Biztosítóberendezési lakatos, felsővezeték szerelő
 • Egyszerűsített forgalmi alapképzés (távközlő-, erősáramú-, biztosítóberendezés- és pálya szakszolgálat)
 • Vasúti munkavezető, Vonalgondozó
 • Vezető jegyvizsgáló (belföldi, nemzetközi)
 • Jegyvizsgáló (belföldi, nemzetközi)
 • Kocsivizsgáló alapképzés
 • Egyszerűsített forgalmi alapképzés (árufuvarozási szolgáltatás)
 • Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás)
 • Mozdonyfelvigyázó
 • Gyermekvasúti vonatkísérő

III. Mozgólépcső (mozgójárda), tolópad és fordítókorong

 • Tolópad-vezető
 • Fordítókorong-kezelő

IV. Vasútszakmai oktatók képzése

 • Vasútszakmai oktató elméleti
 • Vasútszakmai gyakorlati oktató

Vasúti járművezető alapképzések

I. Általános szakmai ismeretek modul

 • Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek
 • Térségi, elõvárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek

II. Vasúti járműismereti modulok

II.1. Kategória modulok

 • Gőzmozdony, (gőzakkumulátoros-mozdony)
 • Villamosmozdony (Váltakozó feszültségű, több áramnemű)
 • Villamosmozdony (Egyen feszültségű)
 • Dízelmozdony
 • Karbantartó (építő) vasúti jármű (vágánygépkocsi, saját géperejű vasúti munkagép)
 • Közúti-vasúti kétéltű jármű
 • Motoros hajtány
 • Hajtány
 • Keskeny nyomtávolságú villamosmozdony
 • Keskeny nyomtávolságú dízelmozdony

II.2. Típusismereti modulok

 • Típusismeret (Járműtípus megjelöléssel)

III. Vasúti pályahálózati ismereti modulok

III. 1. Infrastruktúra modulok

 • Országos pályahálózaton személy és/vagy áruszállítás és tolatás (Infrastruktúra megjelöléssel)
 • Országos pályahálózaton munkavégzés, karbantartás, építés és tolatás (Infrastruktúra megjelöléssel)
 • Országos pályahálózaton tolatás (Infrastruktúra megjelöléssel)
 • Saját célú, térségi és keskeny-nyomtávolságú pályahálózaton közlekedés (Infrastruktúra megjelöléssel)

III. 2. Vonal- és állomásismereti modulok

 • Vonalismeret (Vonal, vonalrész megjelöléssel)
 • Állomásismeret (Szolgálati hely, tolatási körzet megjelöléssel)

IV. Vezetési gyakorlat modulok

 • Országos pályahálózaton személy és/vagy áruszállítás és tolatás (Infrastruktúra és kategória megjelöléssel)
 • Országos pályahálózaton munkavégzés, karbantartás, építés és tolatás (Infrastruktúra és kategória megjelöléssel)
 • Országos pályahálózaton tolatás (Infrastruktúra és kategória megjelöléssel)
 • Saját célú, térségi és keskeny-nyomtávolságú pályahálózaton közlekedés (Infrastruktúra és kategória megjelöléssel)

Felsőfokú (korábban tisztképzőnek nevezett) képzések:

 • felsőfokú árufuvarozási
 • felsőfokú biztosítóberendezés mesteri
 • felsőfokú távközlő mesteri
 • felsőfokú erősáramú mesteri
 • felsőfokú forgalmi
 • felsőfokú mozdonyszolgálati
 • felsőfokú járműfenntartási
 • felsőfokú műszaki kocsiszolgálati
 • felsőfokú pályaépítési és fenntartási
 • felsőfokú személyszállítási
 • felsőfokú balesetvizsgálói

Személyszállítási vasútszakmai képzések:

 • vezető jegyvizsgáló (belföldi-nemzetközi)
 • személypénztáros (belföldi-nemzetközi)

Pályás vasútszakmai képzések:

 • vasúti pályaépítő felépítményi kisgépkezelő
 • kitérőlakatos
 • vonalgondozó
 • figyelőőr
 • vasúti pályaépítő és fenntartó
 • vasúti munkavezető
 • vasúti hidász munkavezető

Gépész vasútszakmai képzések:

 • vasúti jármûves darukezelő
 • egyesített éberségi és vonatbefolyásoló berendezés vizsgáló
 • elektronikus sebességmérő kezelő és adatkiértékelő
 • sebességmérő regisztrátumok balesetvizsgálati kiértékelése
 • villamos vontatójármû szerelő
 • vasúti vontatott jármûszerelő
 • kocsi fûtés-világítás szerelő
 • felsőfokú vontatási vizsgára felkészítő
 • fékberendezés karbantartó (mozdony-kocsi)

Távközlő, biztosítóberendezési és erősáramú vasútszakmai képzések:

 • mechanikus biztosítóberendezés mûszerész
 • D 55 biztosítóberendezés mûszerész
 • D 70 biztosítóberendezés mûszerész
 • vasúti útátjáró mûszerész
 • vonali biztosítóberendezés mûszerész
 • vasúti felsővezeték szerelő

Forgalmi vasútszakmai képzések:

 • FOR végfelhasználói
 • SZIR jogosultsági és FOR végfelhasználói vizsgára felkészítő

Egyéb képzések:

Egyéb szakmai képzések:

 • általános vasútüzemi ismeretek
 • alapfokú beszerzési és készletgazdálkodási (Raktárkezelő)
 • felsőfokú vagyonvédelmi
 • veszélyes munkaeszközök időszakos biztonsági felülvizsgálatra felkészítő
 • tûzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyam (A-B tûzv. oszt. )
 • tûzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyam (hegesztő)
 • tûzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyam (erősáramú berendezések felülvizsg.)
 • tûzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyam (tûzoltó készülék karbantartó)
 • tûzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyam (tûzoltó vízforrás fv.)
 • tûzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyam (éghető gázok)
 • teherkötöző; (darukötöző)
 • SAP modulok
 • DMS
 • leltározói
 • leltárellenőri
 • VEGA eszköznyilvántartási
 • elsősegélynyújtó
 • munkavédelmi képviselők oktatása

Informatikai képzések:

 • alapfokú WINDOWS 7
 • WINDOWS 7 átképző
 • OFFICE 7 átképző
 • OFFICE 2010 átképző
 • ACCESS 2003 adatbázi kezelő

Tanmûhelyeinkben a vasúti közlekedéssel kapcsolatos szakmák gyakorlati oktatása folyik az illetékes szakközépiskolákkal és szakiskolákkal együttmûködve. Így a szakmai orientációs képzés mellett az alábbi szakmákban várjuk a fiatalokat intézményünkbe.

 • Elektronikai műszerész
 • Gépi forgácsoló
 • Hegesztő
 • Dízelmotoros vasúti járműszerelő
 • Forgalmi szolgálattevő
 • Vasútépítő és fenntartó technikus

Oktatási tevékenységünket korszerûen felszerelt számítógépes termek, szimulátorok, szakjegyzetek, multimédiás CD-k, oktató videofilmek segítik.
Igény esetén partnereink részére tantermet, számítástechnikai kabinetet, oktatástechnikai eszközöket adunk bérbe.